video

Upozit 112 – Nov 14 – آپوزیت ۱۱۲

https://www.facebook.com/upozitt http://telegram.me/upozit در هفته گذشته رئیس جمهور منتخب بعد از مدّتها یک سخنرانی جنجالی ایراد کردن که در این برنامه ابتدا به جنجالی ترین بخشهای آن میپردازیم و سپس به جنجال،...
video

Upozit 111 – Nov 7 – آپوزیت ۱۱۱

https://www.facebook.com/upozitt http://telegram.me/upozit در این برنامه از یک صفت نظام مقدّس که به تازگی کشف شده پرده برداری میشود در همین راستا سخنان و توضیحات مسولین نظام مقدّس بررسی میشود و...
video

Upozit 110 – Oct 31 – آپوزیت ۱۱۰

https://www.facebook.com/upozitt در برنامه این هفته به نامه آقای بزرگ به رییس جمهور در رابطه به برجام پرداخته میشود و در ذیل آن از یک پدیده ای نزد رهبران نظام...
video

از سیامک نمازی تا بابک زنجانی در پرسش هائی از ایرج...

توضیحhttp://mihantv.com https://www.facebook.com/mihantv1 سعید بهبهانی در برنامه روزانه خود در تلویزیون میهن گفت و گوئی دارد با ایرج مصداقی
- Advertisement -

Latest article

video

آخرین لحظه با شهرام همایون 04.01.19

آخرین لحظه با شهرام همایون 04.01.19 Instagram: @channelyektv
video

آخرین لحظه با شهرام همایون 03.29.19

آخرین لحظه با شهرام همایون 03.29.19 Instagram: @channelyektv
video

فعلا در خدمتیم با پیر خراسانی 03.25.19

فعلا در خدمتیم با پیر خراسانی 03.25.19 Instagram: @channelyektv