video

Sorbi 2019-01-07 * Persian TV * Mardom TV usa * ​سربی با مردم...

http://MardomReport.COM https://www.facebook.com/mardomtv/ http://MardomTV.com https://twitter.com/MardomT
video

Sorbi 2019-01-04 * Persian TV * Mardom TV usa * ​سربی با مردم...

http://MardomReport.COM https://www.facebook.com/mardomtv/ http://MardomTV.com https://twitter.com/MardomT
video

Sorbi 2018-12-24 * Persian TV * Mardom TV usa * ​سربی با مردم...

http://MardomReport.COM https://www.facebook.com/mardomtv/ http://MardomTV.com https://twitter.com/MardomT
video

امریکا و بحران حکومت 12212018

سرزمین جاوید www.bahrammoshiri.tv http://bahrammoshiri.podbean.com/
video

شکیب مصدق هنرمندی که پژواک صدای آزادیخواهی و برابری طلبی میلیونها انسان شد

گفتگوی مینو همتی با شکیب مصدق هنرمندی که در افغانستان متولد، لیکن مرزهای جغرافیائی و فرهنگی را درنوردید و نوید فردای بهتر را برای یک دنیای آزاد و...
video

روز دانشجو، روز پیوند با مبارزات برحق کارگران و معلمان

روز دانشجو، روز پیوند با مبارزات برحق کارگران و معلمان گزارش های رسیده از حمایت متقابل دانشجویان و کارگران، رمز پیروزی همانا اتحاد و مبارزه است و بس Students protest...
video

بهرام مشیری 11252018–گذار از استبداد اسلامی به دموکراسی

سرزمین جاوید www.bahrammoshiri.tv http://bahrammoshiri.podbean.com/
video

Sorbi 2018-12-07 * Persian TV * Mardom TV usa * ​سربی با مردم...

http://MardomReport.COM https://www.facebook.com/mardomtv/ http://MardomTV.com https://twitter.com/MardomT
video

12032018- بهرام مشیری با مهدی قاسمی در باره دکتر محمد مصدق ...

سرزمین جاوید www.bahrammoshiri.tv http://bahrammoshiri.podbean.com/
video

هفت هزار تپه اثر هنرمند افغان، شکیب مصدق، تقدیمی به کارگران، پخش از برنامه...

هفت هزار تپه اثر هنرمند افغان شکیب مصدق تقدیمی به کارگران پخش از برنامه رهائی زن کانال یک بهمراه بیوگرافی کوتاهی از شکیب مصدق، کودک کار Rahai Zan TV (Emancipation...
- Advertisement -

Latest article

video

اشتوتگارت در هشت مارس امسال شاهد نمایش خیابانی بسیار جالب فعالین رهائی زن بود

اشتوتگارت در هشت مارس امسال شاهد نمایش خیابانی بسیار جالب فعالین رهائی زن بود با سپاس از ارائه دهندگان این تئاتر خیابانی، سناریو از...
video

با هم به استقبال هشت مارس روز جهانی زن برویم

با هم به استقبال هشت مارس روز جهانی زن برویم تئاتر خیابانی در اشتوتگارت، راهپیمائی کارزار سه روزه از هامبورگ تا بروکسل، گوتنبرگ و...
video

Sorbi 2019-02-18 * Persian TV * Mardom TV usa * ​سربی با مردم...

http://MardomReport.COM https://www.facebook.com/mardomtv/ http://MardomTV.com https://twitter.com/MardomT