رمز پیروزی با حسن اعتمادی 04.04.19
Instagram: @channelyektv

17 COMMENTS

 1. تغاری بشکند ماستی بریزد،
  جهان گردد بکام کاسه لیسان
  اولیای امور رژیم که در محل نیستند ونبودند چگونه توانستند به این سرعت خسارتهای مالی را تخمین بزنند ، در حالیکه هنوز نمیدانند چند نوزاد در سیلابها خفه شده اند؟ بله، وزرای جدید مفتخواران دیگری که به جمع لاشخوران رژیم بیفزایند.

 2. جناب اعتمادی واقعا تصور می کنيد اين رزيم با آن خصوصیات که همه از آن آگاهی دار يم اجازه خواهد داد که هيأت يا هيأت هائی متشکل از مخالفين سرسخت به ايران رفته و با آزادی کامل از نزديک با مردم رنج کشيده آماده انفجار تماس مستقیم برقرار کنند ؟

 3. بابا. شما همه رسانه ها اول بيايد با هم اختلاف هايتان راكنار بگزاريد. مردم ايران را تشويق كنيد. دست به اتطابات بزنند براي ازادي.

 4. Mr e'etemady if only your listeners especially those that are in a position realise that they have many times more in common than their petty ,personal differences i will never forget when shah said think about iran ,we all think of iran.

 5. آقای اعتمادی این آقای علی جوادی تا کنون چه گهی خورده جز ایجاد تفرقه من مطمعنم از نظر این کمونیستها حکومت اسلامی ضد امپریالیست حکومت ایده الشونه

 6. روده درازی آقای اعتمادی ؛ بازتابی ازآشفته بازار "ا پوزیسیون "کودن ؛بیسواد ؛ چرند گویی است که خودشان مانند ۹۹٪ از "پناهندگان" و "پنا هجویان" سر گردان ؛حتا یکسال هم آدماده نیستند در ایران سر کنند. چه رسد به سازندگی کشور! پاینده ایران یکپارچه؛ ؛پرتوان باد دولت تمرکز گرا؛ درود میهن پرستان بر توانش(اقتدار) سپاه پاسداران ؛بسیجیان مرزبان؛ آرتش دلاور خار چشمان جدای خواه(فدارلیست) وتنبان گشادان ؛پادوی امارات؛ آل سعو د

 7. مبارزه شما با ج.ا. مثل مبارزه موش با فیل است. شما بخاطره این موفق نیستید که هنوز ماهیت واقعیه ج.ا. را نشناختید. به قول خارجیها you are barking at the wrong tree

 8. مردم عزیزایران
  جمهوری اسلامی اهریمنی ظرف ۴۰ سال مملکت را با مدیریت نماینده امام غایب (ولایت مطلقه فقیه﴾ و غارت کشور و مردم و گسترش خرافات به عمق بدبختی رسانده است وبا کمال تاسف مردم هر روز شاهد بی کفایتی و ضد ایرانی این نظام هستند . ۸ سال جنگ زلزله خشکی سیل فقر بدبختی وخواری و..
  این چرخه اهریمنی همچنان در حال چرخش است.
  تا اینکه مردم مدریت کشور خود را خودشان با یک نظام دموکراتیک غیردینی و رعایت حقوق بشر در دست بگیرند
  من را در غم خود شریک بدانید إ

 9. درودبرکدبان اعتمادی باآرزوی پیروزی شمادراین تلاش دشوار
  ندانمکاری خلافت ننگین اهریمنی پایانی ندارد
  بامیدسرنگونی خلافت ننگین اهریمنی سپاس ازتلاش شما

 10. درود بر شما جناب اعتمادی
  کاملا موافق فرمایشهای شما هستم . حکومتی بیسواد و متعصب ، چهل سال است ما را به گروگان گرفته اند و متاسفانه قابلیت تغییر در جهت منافع ملی را ندارند . بی عرضگی این حکومت ایران را به باد خواهد داد

 11. Islamic terrorist regime of Mollas is a big ISIS terrorist mafia group in the form of a regime,You Iranian can not fight a big ISIS regime with singing and talking,You must send Mollas to their grave ,Give them Qazafi destiny,Weapons are the answer,Hunt Mollas anywhere they are,Destroy Qom islamic school.

 12. In Iran a lot of problems exist but the far majority believe that they should be solved internally not by seeking partnership at unknown costs, with the United States ,which has shown time and time to be a very unreliable partner.

  Autocities which you mentioned are very sad but kindly note that these problems existed in the previous regime , Pahlavi Quajar ,……,. in Iran.

  In Iran a lot of problems exist but the far majority believe that they should be solved internally not by seeking partnership at unknown costs, with the United States ,which has shown time and time to be a very unreliable partner.

  There are  people, including many Iranians, who wish to see a change in Iranian policies, especially in its poor human rights record. However, the only meaningful change in Iran will be one brought about by Iranians themselves, not imposed from outside by those with malign intentions and on the basis of concocted excuses.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × 1 =