رمز پیروزی با حسن اعتمادی 02.12.19
Instagram: @channelyektv

6 COMMENTS

  1. به تعداد استان های کشور،،، استانداران شایسته انتخاب کنید تا دوره ی گذار طی شود و با انتخابات پارلمانی شکل گیری صورت گردد،،، 🦉 👑 😜 👔 ✌️

  2. وقتی به محیط پرایوسی باورها محترم هستیم و همگان مذهب را از حکومت جدا میدانیم حتی میتونیم در خدمت به سویی در تلاش باشیم که حتی به باورمان هم ربطی ندارد این وظیفه میهنی است و کاملا جداست و البته شما درست میفرمایید برنامه های احزاب متفاوت از هم میشوند ولی سکولار دموکرات هستند

  3. پیروان محمدمصدق مانند بازرگان ،یزدی،فروهر،سنجابی باپیروزی ضدانقلاب ۵۷ درمقابل انقلاب سفیدکه حاوی برابری زن ومرد،ازبین بردن ارباب ورعیت،فرستادن سپاه دانش،ترویج وابادانی وبهداشت بود،مشت محکمی برپیشانی پیشرفت،تمدن ورسیدن به دروازههای تمدن زدندوباتشکیل دولت موقت به ارزوی دیرینیه استعماروخود رسیدندودیدیم که چه بلایی برسرمااوردندوایران وایرانی را به اوج ذلت کشاندند ومملکت را دودستی تقدیم استعماروفاشیستهای دینی کردند.این هم ازخوش خدمتی ملی مذهبی ها.بازول کن نیستیدوبااشکال گوناگون وبه اسم سکولاردمکرات میخواهیدادامه نقشه رابروید.ولی افسوس برای شماجهان وطنیها.انچه برای شمامهم نیست ایران وایرانی است.مردم هوشمندهستندودیماه۹۶ فریادزدندرضاشاه روحت شاد،جاویدشاه وشعارهای ملی دیگر.نهالهای کاشته شده توسط رضاشاه واریامهر بزرگ ،دارند رشدمیکنندوغوغا کرده اند.شماهم بایدپاسخگوی کردارخودباشید.سعی کنیددرکنارمردم باشید.درتوهم زندگی نکنید،تفکرات شما جایگاهی ندارد‌جاوید شاه

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × one =