Instagram: @channelyektv

15 COMMENTS

 1. فعلا کلاهتون رو بگذارید بالاتر
  وقتی ارزش ها عوض می شوند عوضی ها با ارزش میشوند
  گدایی پول از ترامپ و وطن فروشی به اسم دلواپسی برای ایران در سایت زیر

  https://www.youtube.com/watch?v=HDWAFezGooY

  واقعیت تلخ آن است که بوی گند بیشعوری از سراسر دنیای ما به مشام می رسد
  و اگر برای زدودن آن کاری نکنیم به فاجعه خواهد انجامید
  فاجعه آن وقتی است که دیگر این بو را احساس نکنیم به این دلیل که شامه مان به آن عادت کرده است.
  بویی حس نمی کنید ؟؟؟؟

 2. شما تا بحال چه پیشرفتی داشتید جز دعواهای بین خودتان کی اتحاد داشتید و کی دل به حال ملت و کشور داشتید دنیا با چه گروهی تبادل و نظر کند وقتی نیست همه اواره میشن

 3. راه ایجاد آلترناتیو ملی- دمکراتیک مردمی که بتواند مورد اعتماد مردم قرارگیرد، از طریق ایجاد صف بندی میان نیروهایی که بواقع دغدغه رهایی و نجات ایران وایرانی را دارند با آنانی که چنین دغدغه ایی ندارند، میباشد. البته چگونگی ایجاد این صف بندی، آن راهی نیست که تاکنون رفته اید.

 4. در مورد بحث روز گذشته جناب اعتمادی: در جنگ و مبارزه هیچ اشتباهی مهلک تر و غیرقابل جبران تر از کوچک شمردن دشمن نیست نظریه ای که از ابتدای روی کارآمدن این رژیم نه تنها مردم عادی بلکه سیاسیون و نخبگان با اعتقاد بر آن کار را به اینجا کشاندند. 40سال است در شرایط بحرانی با ایجاد یک بحران عمدیِ واقعی یا ساختگی تمام افکار را منحرف کرده و میکنند و این تاکتیک مختص به داخل کشور نبوده و نیست اندکی اندیشه کنید چندی قبل بیانیه ای که تا کنون همه جریانهای اپوزسیون را درگیر بحث تجزیه طلبی و فدرالیسم کرد و اکنون این نامه و درخواست آنهم با امضای اکثریتی مجهول الهویه! آیا نمیخواهید از تاریخ درس بیاموزید؟

 5. کاری که بعد از 40 سال باید کرد: بر خلاف نظر افرادی که ائتلاف یا اتحاد را محال-غیرمنطقی و غیر عقلانی میدانند باید عرض کنم آنچه محال و غیر منطقی است این است که این احزاب یا افراد تصور میکنند به تنهایی توان براندازی دارند راهی جز اتحاد و ائتلاف وجود ندارد و بعد به حمایت و پیوستن به طرح جناب آریاداد و ققنوس و جز این باید مهر شرم را در تاریخ ایران زمین به جان خرید.

 6. حسن اعتمادی به مثابه یک شارلاتان سیاسی در هر برنامه تحمیقگرش در تاب و تاب است تا مطالبات عدالت طلبانه و شورایی طلب را که همچون خاری مرگبار در چشمان هرزه و پلید باند ارتجاعی نوری علا و اعتمادی یعنی متولیان تحقق اهداف شوم و ضد انسانی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سرمایه داری جهانی فرو رفته است. جهت به شکست کشاندن انقلاب شکوهمند در حال تحقق آینده ایران و خون پاشی از آن بیشرمانه جنبش شورایی کارگران و سایر زحمتکشان و دانشجویی را همچون تفاله های عفن تاریخی سلطنت طلبی و اسلام خواهی متعلق به گذشته بداند و لابد مقوله تحمیقگر سکولار دموکراسی که صرفا حرف زدن برای چیزی نگفتن است را به مثابه سوگلی شعارهای سرمایه داری جهانی قلمداد نماید. شارلاتان سیاسی از تیره اعتمادی نوری علا اگر نمی دانند و تصمیم دارند که ندانند چون حماقت و اشاعه حماقت را مناسبترین مسلک تحقق توحش استثمار سرمایه داری میپندارند, بهتر است گوش کرشان را باز کنند که امروزه روز هر ننه قمر مرتجع و جنایتکاری حتی از قماش شعبون بی مخ های پاسارگادی و کورش کبیری, یعنی ساطور به دستان آینده هم اکنون خود را سکولار و دموکرات به حلق خلایق میچپانند. سکولاریسم و دموکراسی در شرایط کنونی جنبش فراگیر ایران که از همه سوی شعارهای عدالت طلب و شورایی خواه و اداره شورایی به گوش می رسد, از سکولاریسم و دموکراسی بدون بیان عدالت اجتماعی و حتی سوسیالیسم و به ویژه اداره شورایی که کارگران آنرا فریاد می زنند و دموکراتیک ترین شیوه اداره حکومتی در جهان مدرن قرن بیستم که در آن هر لحظه می توان متولیان حکوت و اجرایی را از کار بر کنار نمود, می باشد.

  شارلاتان های سیاسی مانند باند ارتجاعی نوری علا و اعتمادی که در هر برنامه تحمیقگرانه و حقه بازانه خود علیه شوراها و سو.سیالیسم به لجن پراکنی مشغولند و استفراغ سربالا که تنها آنها را به تعفن و لجن می کشاند و آنکه مثلا شوراها مسبب دیکتاتوری استالین در روسیه بود و لاطائلاتی نظیر آن را مدام زوزه می کشند. باید به این فواحش سیاسی گفت بر عکس تفاله هایی را که به خورد کودن های شارلاتانی از جنس خودتان می دهید, استالین و باند او نه با شوراها بلکه با الغای تمام عیار شوراها و نیز با به قتل رساندن همرزمان لنین تا نفر آخر و به محاق بردن بلشویسم و تحقق سرمایه داری اما از نوع سرمایه داری دولتی بود که دیکتاتوری ددمنشنانه استالینی در سراسر روسیه گسترانده شد.

  البته کاری که هم اکنون نیز بنا به سناریوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سرمایه داری جهانی و امپریالیسم, باند ارتجاعی نوری علا و اعتمادی با طرح شعارهای منحط و سوپر ارتجاعی حقوق بشر کورش کبیری و تحمیق شعبون بی مخ های پاسارگادی ساطور به دست و با اشاعه تز ارتجاعی و سناریو سیاهی تمامیت ارضی و تراشیدن یک سرمایه ملی قلابی از قماش شاهزاده نکبت آریامهری که اساسا وجود منحوس او خود به مثابه منشا جنگ های خونین قومیتی داخلی و خون پاشی به انقلاب در حال تحقق عدالت طلبانه و شورایی خواهانه آینده ایران خواهد بود

  تمام هم و غم باند ارتجاعی نوری علا و اعتمادی و بنا به دستور امپریالیسم و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سناریوی از پیش نوشته شده گوادالوپ آینده, آنست که انقلاب قریب الوقوع عدالت خواهانه و شورایی طلب مردم بزرگ ایران را به مدد پول های غارت شده متمرکز در دفاتر فرح و رضا پهلوی و در اتحاد و معیت ثروت غارت شده متمرکز در چنگال خاندان رفسنجانی و با ابقای تشکیلات نظامی تا دندان مسلح جنایتکار کنونی در زیر پرچم خونین تمامیت ارضی تماما به خون بکشانند. تا شاید بتوانند اینبار نیز به مانند انقلاب شکوهمند سال پنجاه و هفت با بر چیدن شوراهای سراسری کارگری و دانشجویی و سایر زحمتکشان و بر پا سازی داغ و درفش و گلوله و خون توده ها را در جهت تحقق اهداف شوم بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به مانند بز اخفش توحش نظام استثمار سرمایه به خانه هایشان برگردانند.

  کور خوانده اید کور خوانده اید کور خوانده اید

 7. صد سال سیاست تمرکز قدرت و ثروت باعث شده تهران صد هزار نفری تبدیل به شهری ۱۵میلیون نفری تبدیل شده است و این سیاست غلط باعث انباشت سرمایه وتبعات منفی سیاسی اجتماعی فرهنگی مخصوص به خود گردیده است بطوریکه این سیاست باعث شده بیش از سی درصد جمعیت کشور برای امرار معاش خانه و کاشانه خود را رها کرده ودر تهران و چند شهر اقماری آن جمع واسکان یافته اند.امروزبافروش یک مجتمع آپارتمانی در بالا شهر تهران میتوان نصف استان سیستان و بلوچستان را خرید ببینید مرکز گرایی نژادپرستانه فارس محور چه بلایی سر کشور آورده است.

 8. صد سال سرمایه وتخصص ونیروی کار از مناطق حاشیه ای و دور از مرکز به طرف تهران و شهرهای مرکزی سرازیر می‌شد امروز با توجه به وضعیت نابسامان سیاسی اجتماعی اقتصادی کشور مقصد این مهاجرت عوض شودوترکیه اقتصاد هفدهم دنیاست وتبدیل به ترمینال انرژی شده است و چنان رشد سریعی دارد که میتوان گفت نصف بازار شهرهای مختلف ایران را محصولات ساخت ترکیه پر نموده است

 9. جناب اعتمادی فعالیت های شما تا زمانیکه بصورت جدی مورد بازبینی نشود ودر تمام برنامه‌های خود تجدید نظر نکنید پیشرفت و نتیجه چندانی نخواهد داشت.چون شما وهم فکران شما به جای اینکه به انسان وحقوق زبانی تاریخی فرهنگی هنری ادبی اقتصادی طبیعی وسیاسی واجتماعی انسان اهمیت وبها بدهید فقط به فکر تمرکز قدرت و ثروت وحفظ منافع وامتیازات ناروای فردی گروهی ونژادی خود هستید اگر هم از سکولار دموکراسی صحبت می‌کنید از این واژه ها تفسیر مخصوص به خود را دارید واین تفسیر هیچ ربطی به منشور بین المللی حقوق بشر ندارد ونمیتواند حقوق آحاد جامعه رنگارنگ کشور را در عرصه ها و زمینه های مختلف تامین وتضمین نماید وحکومتی سر کار بیاورد بدون هیچگونه برتری جویی وحق ویژه برای شخص گروه یا ملیتی که جوامع مختلف با توجه به برنامه های چنین حکومتی اتحاد و همبستگی بوجود بیاورد تا دور محور واحدی مبارزه نمایند و هزینه تغییر رژیم را قبول نمایند. شما خودتان اشکال کار را میدانید ولی به آن توجه نمیکنید وروزی به این حرف این هموطن کم سواد خود پی خواهید برد که دیگر دیر است

 10. درودبرکدبان اعتمادی گرامی
  ترکیه تنها کشوریست که از حنون وخودکشی دسته جمعی پنجاه وهفت بزرگترین استفاده راصاحب شده است همه توریستهائی که بایران میآمدندرا جذب کرده وبیشترایرانیان که درمیهن هیچ تفریحی ندارندبه ترکیه میروندچون سفربکشورهای دیگرباپایسورت ایرانی امکان ندارد
  سپاس ازبرنامه امروزشما

 11. اقاى اعتمادى، بس از مصاحبه با شخصىت هاى مختلف قرار بود ىك بىان از ان بدهىد ولى برنامه امشب شما كمى به روزه خانى شبىه بود . كه جرا ابوزىسىون دور هم جمع نمى شود و جرا كند است. ما از شما انتظار دارىم كه توضىح دهىد كه جرا اعتلاف كند است ؟ البته از شما و اقاى نورى علاء مىشنوىم كه كوىا ىك بار تقصىر ده كروه خواهان فدرالىسم و ىك بار دىكر تقصىر اىن ٤٠٠ شخصىتى است كه براى ترام نامه نوشته اند كه تا انجا كه من مىدانم عضو كروه هاى سىاسى مشخصى هم نىستند .
  بنده خودم مخالف فدرالىسم هستم ولى اىنكه سكو لار دمو كرات هاى ما بكوىند كه اكر اعتلافى بىن كروه هاى دمو كرات صورت نكرفته بخاطر اىن بىانىه است خىلى بى مسئولانه بنظر مى رسد . جرا ؟ براى اىنكه از خود نمى برسىد كه اكر اعتلافى بىن جمهورى خواهان و مشروطه خواهان صورت مى كرفت شاىد اىن اعلامىه صادر نمى شد زىرا خلعى كه شما بوجود اورده اىد باعث اىن نوع اقدامات شده . كرد ها شاىد مى كوىند كه اكر كروه هاى سراسرى عرضه اعتلاف با هم را ندارند تا ما بتوانىم در مورد نوع عدم تمر كز مذاكر بكنىم جاره اى جز خود تازى ندارىم .
  شما به درستى مى كوىد كه شخصىىت هاى رزىم طورى صحبت مى كنند كه انكار در ابوزىسىون هستند ولى خود شما طورى صحبت مى كنىد كه كوىا فعال سىاسى نىستىد و كلاىه مى كنىد جون ىك مفسر خبرى كه جرا ابوزىسىون به خود نمى اىد ؟؟؟
  جناب اعتمادى جا دارد كه ىك بار هم شده و بصورت شفاف توضىح دهىد كه جه موانعى جلو اعتلاف مشروطه خواهان و جمهورى خواهان قرار دارد ؟ شما مى خواهىد با كمو نىست ها اعتلاف كنىد در حالى كه انها به سراحت مى كوىند كه خواهان ان نىستند . به جاى اىن كار توضىح دهىد كه جرا اعتلاف با كروهى كه در همه جىز با سما مسترك ايت مكر شاه و ىا رئىس جمهور نمى توانىد اتلاف كنىد تا بقىه كروه ها هم بتوانند موضع بكىرند ؟
  از همه بد تر حتى نمى توانىد با بقىه جمهورى خواهان اعتلاف كنىد. بعد از تجزىه طلبان و كمو نىست ها مى خواهىد كه همكارى كنند. اخه حتى اكر حاضر شوند كه در مقطعى همكارى بكنن اىن همكارى باىد با جه كروه منسسجمى باسد. شما با مخاطب قرار دادن دىكران كه حتى دمو كرات هم نىستند نمى توانىد خلاء اصلى كه همانا اعتلاف دمو كرات هاى سكولار را با بوشى كنىد .
  باىد نسبت به عملكرد جمهورى خواهان و مشروطه خواهان شفاف بود و علل عدم اعتلاف را توضىح داد .

 12. در مورد مسئله مالى، از ىك طرف كلاىه مى كنىد كه انها كه جون ف. هاشمى بول دارند مى توانند خود را مطرح كنن و مى خواهىد ابوزىسىون واقعى مفلوك در مقابل انا قد عمل كند

 13. اقاى هودشتىان جمهورى خواه رفته با ققنوس همكارى مى كند جه بىتر كه شما هم راهى ققنوس شوىد حتما موثر تر خواهىد بود . براى اىرانىان بى صدا تقدم نجات كشور ، حفظ تمامىت ارضى و بر قرارى دمو كراسى است . هر كنشكر سىاسى كه اىن تقدم را رعاىت نكند هر جقدر كه داد مسروطه ىا جمهورى را بزند شنىده نمى سود. اكر رصا بهلوى اىنقدر خواهان بىدا كرده به اىن خاطر ايت كه اىن تقدم ها را درك كرده

 14. جمهورى خواهان كه دعواى درون جناحى دارند با اىن برىشانى نمى توانند مملكت را سامان دهند و از مشروعىت خود با اىن عمل كرد دارند از دست مى دهند . با اىن هرج و مرج كه بىن جمهورى خواهان وجود دارد نمى توانند ىك كشور در هم شكسته را اداره كنن زىرا اختلافات درونى و قدرت طلبى ىكى در مقابل دىكرى ما را به جاىى نمى رساند. من و شما جه بخواهىم و جه نخواهىم ىك اشاره رضا بهلوى كافى بود براى جمع كردن بزرك ترىن فرهىختكان خارج كشور براى تاسىس ققنوس. ولى با عدم بلوغى كه در بىن سىاسىون ما هست نتوانست با انها به جاىى برسد

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fifteen + 20 =