Ramz Prirozi 01 03 19 رمز پیروزی با حسن اعتمادی
Instagram: @channelyektv

13 COMMENTS

 1. ziyad ghose nakhor aghaye etemadi hamon kasani ke in rejime kasifo avard sareh kar khodeshon ham zahmateh bordanesh ham mikeshan pas ta in 40 sali ke in rejime kasif sare kar hast natije gerftim ke mardome iran male in harfa nistan ke rejimo avaz konan felan ke tramp hala hala hastesh va in tahrimha ham kamare in rejimo ba mardome bi bokhareh iran ro khord mikoneh va bad mesle sag mizaneh to sareshon kareshono tamam mikoneh kami sabr kon mibini

 2. آقای اعتمادی این مصیبت نه چهل سال بلکه همزمان با کودتای سیاه ۱۲۹۹وحکومت رضاخان با مردم همراه است.شمامرکزگرایان فقط چهل سال آن را نقد می‌کنید وبه بقیه کاری ندارید.چون ریشه مشکلات را نمی خواهید بیان کنید

 3. آیا این افراد بدون مشورت با رضا پهلوی این نامه را نوشته اند؟این خود سند خود فروخته وعامل بیگانه بودن سلطنت طلب ها وخاندان پهلوی می‌باشد.این مرکز گرایان نژاد پرست فارس محور برای حفظ منافع وامتیازات ناروای فردی گروهی ونژادی خود دست به هر حیله و تزویری میزنند.حتی خیانت به کشور

 4. آقای اعتمادی تنها اگر یک درصد جمعیت کشور با مرکز گرایان همراهی کنند ویک هفته به اعتراضات مداوم ادامه دهند رژیم سقوط می‌کند ولی مرکز گرایان فارس محور حتی نمی‌توانند در شهری ۱۵میلیون نفری فقط ۱۵هزارنفرراباخودهمراه نمایند.چون تمام کار مرکز گرایان از روی خود خواهی خود بزرگ بینی وتمامیت خواهی می‌باشد واین برنامه نمی‌تواند اعتماد مردم را جلب نماید.آقای اعتمادی شما هم میدانید که مرکز گرایان آنقدر خود خواه هستند که حتی نمی‌توانند دور یک میز بنشینند چون در آن صورت مجبورند میزهای ریاست را با بقیه تقسیم کنند.کلیدحل مشکلات سیاسی اجتماعی فرهنگی امروز کشور در دست ملیت های مختلف غیر فارس زبان می‌باشد که طی برنامه ای مشخص بر اساس منشور بین المللی حقوق بشر اتحاد و همبستگی جامع تشکیل بدهند تا بعد از سقوط رژیم حکومتی براساس تساوی حقوق وبدون هیچگونه برتری جویی وحق ویژه برای شخص گروه یا ملیتی تشکیل وحقوق زبانی تاریخی طبیعی وسیاسی واجتماعی آحاد جامعه رنگارنگ کشور را تامین وتضمین نمایند

 5. طبق برآورد میگویند ایرانیان خارج از کشور که مخالف رژیم هستند بیش از یک تریلیون دلار در اروپا و آمریکا سرمایه دارند چرا دست تکدی به آمریکا دراز می‌کنند؟واین نشان‌دهنده این نیست که مرکز گرایی نژادپرستانه فارس محور قدرت اجرایی خود را از دست داده است؟وخیلی افراد به مبارزه مانند یک تجارت نگاه می‌کنند؟

 6. درودبرکدبان اعتمادی گرامی

  گدائی ارترامپ شرم اوراست وایمان دارم که شهریارقلبهاشاهزاده رضاپهلوی ازین نامه بیخبراست

  جبهه ملی یک پوزش برای همکاری باخمینی هندیزاده بملت ایران بدهکاراست

  سپاس ازروشنگری شما وآرزوی پیروزی شما دراین تلاش دشواروسرنگون کردن خلافت ننیگین اهریمنی

 7. نامه نوىسى اىن صد نفر شاىد كار درستى نبوده ولى بنده روى سخنم به شما اقاى اعتمادى است كه در اىن برنامه ىاداور شدىد كه به نقش نمادىن شاهزاده باور دارىد در اىن صورت شما جرا خود را جمهورى خواه مى دانىد ؟
  از طرف دىكر عدم كار امدى نىروهاى سكو لار دمو كرات از جومهورى خواه تا مشروطه خواه براى تشكىل ىك شوراء باعث بىداىش اىن اقدامات ناشىانه جون اىن نامه مى شود .
  اقاى اعتمادى شما جندىن برنامه در مورد اعلامىه ده سازمان قومى و حالا مسئله نامه نكارى اىن صد نفر بر كزار مى كنىد و از انها بدرستى نقد مى كنىد ولى جالب اىن است كه حتى ىك برنامه در مورد علل شكست تاسىس شوراء دوران كزار و ىا تعوىق ان نداشتىد.
  برنامه كذاشتن در مورد اشتباهات دىكران بسىار عالى مى باشد به شرط اىنكه براى بنهان كردن نا كارامدى اقداماتى كه خود و دوستان شما در ان شركت داشتىد نشود .

 8. قابل توجه شعبون بی مخ های آریامهری کله چدنی که شاهزاده نکبت آریامهری نماد هپروتی آنها است

  شاهزاده نکبت آریامهری نماد خون پاشی به انقلاب آتی ایران و دامن زدن به جنگ ارتجاعی داخلی اقوام غیر فارس

  خاندان جنایتکار رفسنجانی به تبعیت از سیاست های عربستان سعودی با علم کردن قبر گور به گور شده امثال رضا خان یعنی کودتاچی قلدر جنایتکار بیسواد و دست نشانده و نابودکننده انقلاب بزرگ مشروطه و اکنون نیز با دخیل بستن به دلقکی به نام رضا ربع پهلوی ملقب به شازده بادمجون و البته به مدد سازمان سیا آمریکا و پنتاگون عربستان و اسرائیل در صدد زمینه سازی جهت ایجاد جنگ داخلی تمام عیار آینده می باشند.

  چرا که شازده بادمجون این دلقک بی مزه و مضحک برخواسته از عفریته گورستان آریامهری علی رغم گنده گویی های بی سر و ته اش در مورد وحدت ملی که زمانی جنایتکاری از تیره خمینی نیز با همه با همه اش بر سر مردم استفراغ می کرد, از منظر اقوام کرد و ترک و بلوچ و عرب ساکن ایران به مثابه خطر سیطره توحش قوم فارس می باشد لذا از هم اکنون اقوام یاد شده به سبب احساس خطر, ساز جدایی طلبی را کوک نموده اند و جهت انحراف توده های ستمدیده ایران که در زیر پوست شهرهای ایران ندای حکومت انسانی و آزاد و عادلانه را فریاد می زنند, توهم های ارتجاعی قومیتی و عشیره ایی را پیش کشیده اند.

  سال ها است که به مدد مدیای شعبون بی مخ های آریامهری لس آنجلس نشین بر نائره تحمیق و توحش برتری و سروری قوم آریایی و فارس بر اقوام دیگر را البته در پس الفاظ بی سر و ته ایرانیت و وحدت ملی و ایرانشهری و نظائر آن شب و روز جار می زنند و نفرت های قومی ضد عرب و ترک و غیره را اشاعه می دهند و این در حالی است که رضا ربع پهلوی ملقب به شازده بادمجون این تفاله عفن به جای مانده از گورستان آریامهری ملتقای تمامی این نیروهای سیاه ارتجاعی می باشد.

  هم اکنون ماشین اهریمنی ثروت بی کران غارت شده متمرکز در دفاتر فرح پهلوی این ننه ایران زمین مادر مرده و شازده بادمجون گردن شکسته در معیت با ثروت خاندان منحوس رفسنجانی دست در دست هم و با شارژ نیروهای سیاه منطقه و امپریالیسم علیه

  انقلاب آزادی بخش و عدالت خواه در شرف تکوین آینده مردم بزرگ ایران شب و روز در حال توطئه اند که علاوه بر راه اندازی های مدیای ارتجاعی لس آنجلسی که اکنون کانال ایران اینترنشنال را نیز به پرونده ننگین اشان اضافه کرده اند و یا آنکه جوجه اردک های زشت و مشمئز کننده ایی از گونه جانوری فرشگرد را پس انداخته اند تا آنکه بعد چه شود

  باد کردن فیل شازده بادمجون به مدد پمپاژ انباشته از گندآب خانواده منحوس رفسنجانی و خاندان آل سعود و اسرائیل و نئوکان های آمریکایی تنها و تنها زمینه ساز جنگ داخلی ارتجاعی جدایی طلبانه اقوام و عشار و به منظور شکست جنبش انقلابی آزادی خواه و عدالت طلبانه در شرف تکوین مردم بزرگ ایران که هم اکنون در زیر پوست شهرهای ایران هر روزه در حال گسترش است, می باشد.

  بی تردید چنین انقلاب دورانسازی در ایران موتور محرک جنبش های انقلابی تاریخ ساز و رهاییبخش در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد بود که یک بار برای همیشه نکبت سیاه شاهان و شیوخ و نظامیان و باندهای نفتی نظامی از گونه داعش و طالبان و القاعده و غیره را از سر مردم منطقه رفع خواهد نمود

  در انقلاب شکوهمند آینده ایران به جای گرازهای حزب الهی کنونی اینبار قرار است گله های شعبون بی مخ های پاسارگادی و کورش کبیری نقش ساطور به دستان سرکوبگر جنبش های کارگری و دانشجویی و آزادیخواهان را به مراتب درنده تر به عهده بگیرند

 9. آقازاده و شاهزاده نکبت پس افتاده گورستان آریامهری که اکنون با بالا پایین رفتن هایش در کریدورهای کاخ سفید و پنتاگون و هرزگردی های منحوس اش در مدیای تحمیق گر امپریالیسم و وراجی های بی سر و ته و خر رنگ کن اش به فعالیت های خطرناک جنبش های قومیت گرا و ناسیونالیست های منحط قومی که نه تنها او را نماد به غایت مضحک و رسوای وحدت ملی نمی دانند, بلکه نماد تمام عیار توحش شوونیسم فارس که به ویژه با کودتای خائنانه رضا خان پالانچی نابودکننده انقلاب مشروطیت که مسبب وحشیانه ترین ظلم و کشتار و غارت بر علیه دیگر اقوام ساکن ایران بود, برآورد می کنند را در ابعاد وسیع به طور بی سابقه ایی دامن زده است.

  بدین منظور باند ارتجاعی نوری علا و اعتمادی و از پااندازهای وحشی ترین بنیادهای تبهکارانه سرمایه داری جهانی و امپریالیسم و بنا به سناریوی نوشته شده آنان مصمم اند از این شازده آقازاده دلقک پس افتاده عفن گورستان سیاه آریامهری و در صورت لزوم حتی در زمان بسیار محدود به مانند یویو استفاده نموده تا این جرثومه عفن به جای مانده از رژیم تبهکار سابق که با یک انقلاب بزرگ و عمیقا توده ایی و با مطالبات آزادی و برابری و عدالت اجتماعی به شکل رسوایی سرنگون گردیده بود, با انتقام کشیدن و خون ریزی از انقلاب در شرف تکوین مردم ایران را همانند سناریوی سیاه و نوشته شده در کنفرانس گوادالوپ سال پنجاه و هفت اینبار با کمک نیروهای مسلح جنایتکار رژیم کنونی و نیز با کمک شعبون بی مخ های پاسارگادی و کورش کبیری ساطور به دست و عربده کش که از هم اکنون شارلاتان های سیاسی از قماش نوری علا تحمیقگر و مروج پاکباخته آنند و با طرح شعار ارتجاعی و تفرقه برانگیز و ضد انسانی تمامیت ارضی جهت به انحراف کشاندن اذهان توده ها از مطالبات شورایی طلبانه و عدالت خواهانه به خون بکشانند.

  بی تردید امپریالیسم و سرمایه داری جهانی ابله نیست که ندانسته و نداند این شاهزاده نکبت پس افتاده گورستان آریامهری مورد نفرت ژنتیکی توده مردم ایران می باشد و اگر به فرض محال نیز به چنین صرافت اما حساب شده آنهم در زمان محدود جهت خون پاشی به انقلاب آتی مردم ایران و دامن زدن به جنگ های قومی دست یازد, سرانجام در اندک مدتی این شاهزاده نکبت و تباهی را همچون دستمال چرکین پس از عمل جماع به گورستان مرتجعان خواهند افکند.

 10. جناب اعتمادی من صد در صد با نظرات شما موافقم. من به اصالت عمل و هدف این افراد بسیار مشکوکم. نوشتن این نامه نشانه سهل و ساده اندیشی این افراد و از طرف دیگر از آب گل آلود ماهی گرفتن بنفع خودشان است. خیلی مضحک است، بفرض محال ترامپ نفری یک میلیون دلار به آنها بدهد، آیا انها با این صد میلیون دلار ایران را آزاد خواهند کرد و چگونه ؟ یا اینکه برای خود خانه و اتوموبیل جدید خواهند خرید. این نامه ضمن اینکه مضحک است ابلهانه هم هست. من بسیار متاسف شدم

 11. به باورم ، و اشنايى با نظرات و گفتار ، مصاحبه ها و سخنرانيهاى چند سال گذشته، اطمينان دارم همه اظهارات در متن و محتواى اين نامه مورد تاييد شاهزاده نيست . و چنين درخواستهايى از رييس جمهور امريكا و يا هر شخصيت خارجى ديگرى بر خلاف عرف و ميثاقهاى بين المللى است و خلاف قانون اساسى اكثر كشورهاى مترقى و مردم سالار است ، مخصوصا اگر با مدارك و إسناد با شكايت از افراد حقيقى و حقوقى همراه نباشد ، قابل توجه و ذكر است، دزدى ها و فساد هاى مربوط به ٤٠ سال گذشته ، نگهدارى و پنهان شده در داخل و خارج از كشور ، نقدى و غير نقدى ، تغيير ماهيت داده شده و غيره، پس از سرنگونى نظام جمهورى اسلامى با ارايه مدارك و إسناد موجود قابل تعقيب و به صاحبان اصلى ان ، يعنى مردم ايران بازگشت داده خواهد شد .
  بجاست شاهزاده نظرات خود را براى جلوگيرى از سوء استفاده، و سوء تعبير و تكرار چنين مواردى اعلام كنند .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × two =