امشب در تفسير خبر شبكه ايران فردا ٩.٣٠ تهران: آيا ادامه اوضاع كنوني به حل مشكلات مردم منجرمي شود؟
در خانه دو زنداني سياسي ،نسرين ستوده و رضا خندان جعفر پناهي فيلمساز ايراني براي حاضران چه گفت؟
براي بيرون رفت از مشكلات كنوني چه بايد كرد؟
ميهمانان :آقايان عليرضا نوري زاده و داود هرميداس باوند/ سخنگوي جبهه ي ملي
با اميد به فردائي بهتر

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 + 10 =