امشب در نيمه نخست تفسير خبر ٩.٣٠ تهران خانم مريم شريعتمداري از معترضان به حجاب اجباري با ما خواهد بود و از پي آمدهاي كشف حجاب خود در تهران با ما خواهد گفت و اينكه براي آينده ايران چه خواست و آرزوئي دارد؟
دربخش دوم آقاي علي حسيني وكيل دادگستري در تهران با ماست .فشار بر جامعه ي وكلاي مستقل و ابعاد فساد در دستگاه قضائي حكومت موضوع گفتگوي ما خواهد بود.
با اميد به فردائي بهتر

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twelve − 7 =