سپید و سیاه
All Mr. Soleymani’s videos have been published with his permission on the Tehranasl YouTube channel.
‎همه ویدیوهای آقای ایمان سلیمانی با اجازه ایشان در کانال یوتیوبی تهران اصل منتشر شده است
برنامه شماره یک

ارائه شده توسط ایمان سلیمانی امیری

با موضوعات
چرا جمهوری اسلامی اهتمامی به بهبود وضعیت اقتصادی مردم ایران ندارد
بررسی مغالطه ( عدول از تعریف ) در میان مذهبیون

5 COMMENTS

  1. این همه نکبت فلاکت فتنه ترور وحشت عقب افتادگی وه وه جوامع و کشورهای اسلامی ازهمین دین قرون وسطایی سر چشمه گرفته . وباعث گشته

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 + fifteen =