Instagram: @channelyektv
Gapi Ba Sattar Deldar 11 20 18/ گپی خودمانی با ستار دلدار میهمان دکتر رضا مهاجر

5 COMMENTS

  1. در انقلاب ۵۷اعتراضات از کشتار قم در ۵۶شروع شد و آذربایجان از جمله تبریز آن را تداوم بخشید (۲۹بهمن۵۶)وبعد از آن دیگر شهرها ودر نهایت به تهران رسید تاریخ را تحریف نکنید.واقعا حیرت‌انگیز است که شما مرکز گرایان فارس محور هرچیزی را به نفع خود مصادره می‌کنید ونمیخواهید از خود خواهی خود بزرگ بینی وتمامیت خواهی نژاد پرستانه خود دست بردارید

  2. دوستان عزیز، کارگران بسیاری از واحدهای در حال حاضر در اعتصاب هستند۰ در فهرست اعتصابات واحدهایی مانند شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز در صدر این فهرست قرار دارند۰ علت این صدر نشینی در کنار شمار زیاد کارکنان آنها (کارگران اعتصابی ) مهمترین نکته که راه آینده جنبش مردمی را تثبیت میکند حمایت کارگران فولاد اهواز از اعتصاب کارگران شرکت صنعت نیشکر هفت تپه است ۰ این حمایت در واقع جنبش اعتصاباتی کارگران را از نوع صنفی به نوع مردمی تبدیل کرده ، چیزی که در تظاهرات دانشجویان در تهران اثرات و ابعاد نوع مردمی اعتصابات را نشان میدهد۰ ما باید دیروز را نقطه شروع براندازی حکومت آشغالها در تاریخ ثبت کنیم ۰ دوستان محترم ، ما میتوانیم به این اعتصابات کمکهای بسیار زیادی کنیم ، کمکهایی که بدون هیچ خطری برای ما امکان دوام و گسترش اعتصابات را تعیین میکنند۰ ما میدانیم که کارگران اعتصابی در تمام طول اعتصاب خودشان حقوقی نمیگیرند ، (هرچند که در زمان کارکرد و عادی هم حقوق نمیگیرند) و این بهترین ایرانیان تا امروز دست پیش کسی دراز نکرده اند و مدتهای طولانی در شرایطی زندگی کرده اند که برای بسیاری از ما حتی قابل تصور نیست ۰ باری ، یکی از بهترن و مهمترین نوع کمکها کمکهای مالی و سپس کمکهای جنسی هستند۰ در این کمکها مقدار کم و زیاد معنی ندارند و اصولا ٌ مطرح نمیباشد۰ کمک مالی برای بسیاری از ما یا خیلی مشگل و یا اصلا ٌ غیرممکن است ولی کمکهای انسانی و عاطفی قابل انجام هستند۰ من خواهش میکنم ، استدعا دارم از این زنان و مردان دلیر و از خانواده های محترم آنها حمایت کنید۰ این عزیزان را میان خو بگیریم ، به حرفهایشان گوش کنیم (اینها از دردی حرف میزنند که آینده همه ما خواهد بود) این عزیزان بجای همه ما اعتراض میکنند و بجای ما زندانی و شکنجه میشوند۰ دوستان عزیز، فرزندان این خانودههای محترم را مانند فرزندان دیگر عزیزانتان بینید۰ من دست تک تک شما را میبوسم ، زیر بازوی این خانواه ها بگیرید، این کار مبارزه برای آزادی ایران هست و بهمن اندازه هم ارزشمند۰ دوستان آینده ایران در دست ما است۰ بااطمینان ازپیروزیمان ،بدرود

  3. آقای دلدار گرامی؛ شما خودتان اصل مطلب (خنده و لودگی) هستید. باسپاس از آقای همایون کاسبکار و جدایی خواه ؛ که برای افزایش بینده گان کارناوال "اپوزیسیون"؛ در برنامه های خنده دار خود شما و خانم زینا تهرانی راآورده است . آقای همایون !برای سرگرمی باز هم بیشتر؛ آقای "سناتور" فخراآورمتوهم را بیآورید. پاینده ایران یکپارچه

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 − one =