23 COMMENTS

 1. حال میکنس حاجی ته ریشت مثل حقوق بازنشستگیت مثل 206 ات مثل …همش هست و دور دور میکنی شمال جنوب کردستان و مازندران
  مثال بارز هم از توبره خوردن هم از اخور
  تابلوهات تابلوعه مثل خودت تابلو شدی
  راستی نقاشیهات با رشد تورم و گرانی دلار گرونتر بفروش دو برابر سه برابر مثل رب مثل پراید مثل ته ریشت مثل حقوق بازنشستگیت …
  من را به خیر تو امید نیست شر نرسان

 2. نوریزاد درسته که اعتراف به شورش 57وفریب ونیرنگ ونابودی کشورم کردی وپوزش خواهی هم کردی کاردرستی را انجام دادی اما گاهی اوقات بعضی ازاشتباهات درزندگی وحتی یک غلط هم مردودی میاره درس ریاصیات وادبیات یاهردرسی تاده غلط از20نمره قبولی بهمراه داره امادرس برق والکتریک نیم اشتباه برابر است بامرگ وجبران پذیری ندارد اکنون وطنفروشی خواسته یاناخواسته جبرانی ندارد همانگونه که سلمان فارسی رفت برای جبران اما تازیان غارتگردزدفرصت جبران به اوندادند وهمیشه دور وبرش چندنگهبان تازی بودند،

 3. آقای نوری زاد ممنون از درس فیزیک تان ،اگر این نظام قرار است که جنابعالی رو بعنوان رهبر آینده ایران معرفی کند و جا بیاندازد خیالی نیست فقط اینکه کلمه کلمه حرفتان فردا روز عملی شود و خودتون بهش ایمان داشته باشید و دگر اینکه خواهشأ زود..چون جمعیت فرهیخته روز به روز دارد به تباهی کشانده میشود.

 4. درود بر مردان و زنان آزاده و مبارز در راه آزادی ایران محمدنوری‌زاد نرگس محمدی و آزاد مردان شهید راه آزادی وطن …..!

 5. فحاشی و توهین راه آزادی خواهان نیست…. شعور و ادب ایرانیان را میتوان در گفتار آقای نوری زاد بوضوح دید …… این نظام فاسد باید توسط خود مردم تغییر داده شود …. پیروزی با ماست ….. ستوده ها و شعله سعدی ها …و هزاران آزادی خواهان را حمایت کنیم

 6. Hello. unfortunately I do not have a Farsi keyboard to write my note. More than 40 years ago, when I was at Evin, late in the night, they turned on the lights, knocked on the doors, and woke us up. Then, they started executing hundreds of the people that night. It was the beginning of nightly massive executions. That day was 5th of Mehr. In Farsi, there is a saying that "Beh che gonah koshteh shodid?". A literal translation is " For what sin you have been killed?". Those were executed for the highest possible sin in IR, i.e. publically saying Death to Khomeini and IR in the streets of Tehran and breaking a taboo. Those proud brave young women and men were one of the last generation of Iranians who by choice were ready to give their heads for better of Iran and their country men. IR's worst crime against Iran was killing nobility and idealism in Iran. Those young people ,who had the potentials to reach the highest levels of professional and individual success, did not envision what we see now. Now, those who were quiet and lived in peace and pleasure woke up, curse those who suffered, claim of their ever-lasting fight with IR, and try their best to become the guardian of our nation. Considering my deep understanding of Iranians, I guess I know what will happen. Such a pity.

 7. ملت خوک صفت ۵۷ عاقبت ما و کشور ما رو سیاه کردند ،،،لعنت به همه شماها که نه شرف دارید و نه انسانیت ،،،کتاب نجس قرآن شماها رو خوک صفت بار آورده

 8. این درست نیست که خودکرده راتدبیرنیسنت
  مامیتوانیم وبایدبرخیزیم واین خلافت ننگین اهریمنی رابراندازیم

 9. شرم بر تو محمد نوری زاد که تحمل شنیدن صدای نکبتت و افکار کثیف و متوهمانه ات و ذلیلانه ات را هیچ کسی در کشور ما ایران سرافراز ندارد .تو آنقدر در نخوت و سستی و شهوت ازدست رفته ات سرگردانی که متوهم شدی و جوری در توهم فرورفته ای که چندش آوری و خیال میکنی کسانی نیز در این مملکت مثل تو میاندیشند و مثل تو متوهمند درحالیکه هیچوقت منطق قبول نمیکند کشوری اکثریت جامعه اش برضد حاکمانش باشند ولی 40 سال بخوبی و خوشی بگذراند و هر بلایی چون حادثه تروریستی اهواز و جنگ ارزی را به جان بخرد و بازهم اکثریت جامعه به خیابان بیایند و از حکومتشان حمایت کنند که هر بلایی سرمان بیاید حکومتمان و استقلالمان و سربلندیمان را ازدست نمیدهیم امثال توی متوهم بشرم بازهم میتوانید بگویید ملت را ترسانیدند و فلان و فلان علت است که این حکومت سرنگون نشده است اما عاقلان بشما متوهمین خائن خدانشناس میخندند چراکه ازمنطق بدور است که ظلم پابرجا باشد به هر دلیل مسخره ای که شما اراذل بگویید والبته شما آنچنان در اعتماد به رسانه های دشمنان مغزشویی شده اید که اصلا نمیفهمید ما چه میگوییم ….

Leave a Reply to goli eghbali Cancel reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × five =