امشب در تفسير خبر همراه با آقاي سهراب سبحاني كارشناس نفت مرور مي كنيم وضعيت كنوني صنعت در ايران را .نيز نگاهي خواهيم داشت به آينده ي اين صنعت و اينكه جايگاه كنوني ايران در بازار جهاني نفت كجاست ؟
آيا ايران مي تواند گذرگاه صادرات نفت و گاز آسياي ميانه به بازار هاي جهاني باشد؟
ساعت ٩.٣٠ تهران از شبكه ي ايران فردا
با اميد به فردائي بهتر

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four + seventeen =