برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری را با شعری از دفتر اشعار دکترعلیرضا نوری زاده آغاز مینماییم . ابتدا نگاهی به داستان تخریب منازل ساخته شده در زمینهای دانشگاه الزهرا خواهیم افکند و با شما به تفصیل به سخن مینشینیم و به دیدن فیلم کوتاهی در همین باره خواهیم نشست. سپس به دیدن گزارش کوتاهی از درد و فقرمادر یک خانواده می پردازیم .در ادامه به بررسی سخنان روحانی در مجلس خواهیم پرداخت و با شما سخن خواهیم گفت .در بخش دوم برنامه اشاره ای به صحبت های علی خامنه ای که روز گذشته ایراد فرمودند خواهیم نمود و در انتها شما را در جریان اتفاقات جدید در منطقه قرار خواهیم داد. با ما باشید و پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید ، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 3 =