امشب در تفسير خبر /ايران فردا /٩.٣٠ تهران : همراه با آقايان رضا تقي زاده و صادق زيبا كلام بحث چند هفته پيش ميان اين دو ميهمان برنامه را درباره آينده حكومت ديني و ايران پي خواهيم گرفت با پرسش هائي ازاين دست : چرا حكومت ادعا مي كند در صورت سقوط ،ايران سوريه خواهد شد؟
آيا اصلاحات در حكومت ديني ايران امكان پذيرست؟
منظور اصلاح طلبان از اصلاحات دقيقا چيست و چه چيزي در حكومت بايد اصلاح كرد و چگونه ؟
آيا حكومت ايران در نزديك به ٤٠ سال گذشته در مسير اصلاحات بوده است؟
آيا مردم ايران توان توليد نظامي بهتر از نظام كنوني را ندارند؟
و………
با اميد به فردائي بهتر

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here