last Moments 05 30 2018 آخرین لحظه با شهرام همایون
Instagram: @channelyektv

26 COMMENTS

 1. چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا.
  شیاد همایون با مشعل فروزان پرچم و نام ایران به خانه دل وطن دوستان رخنه کرد و وام‌های میلیونی جمع آوری کرد و هنوز بعد از بیش از ۶ سال مسترد نکرده و پاسخگو نیست. دوست دارم بدانید: مشکل من با شیاد همایون، شیادی، دزدی و کلاهبرداری او نيست، چرا که در این جهان دزد و فریبکار و کلاهبردار بسیارند ولی آنچه او را از سایرین متمایز می‌کند دزدی و کلاهبرداری او به اسم میهن پرستی و آزادی خواهی ست که هیچ فرقی با آن آخوند دین فروش که دین را وسیله چپاول مردم کرده است ندارد. اینجاست که جرم او تنها دزدی و کلاهبرداری نیست بلکه وطن فروشی و خیانت به پرچم و نشانه‌های مقدس ایران است و ما وظیفه داریم این شیاد سود جوی وطن فروش را به مردم معرفی کنیم بپاس حرمت نهادن به آزادي، ایران و نشانه‌هایش.
  جانم فدای ایران

 2. ما مایلیم سی درمستان داشته باشیم گره درحد رخل نستیم ولی ایا میتوان هواداروبنوعی طرفدار باشیم .؟

 3. متاسفانه همتون ازمرحله پرتیدالبته فقط اقای یزدیان بدرستی یه اشاره کوچکی کردبابااتفاقاوزیرخارجه بازبون بی زبونی وغیرمستقیم هم گفت کارهای اپوزوسیون رومیبینیم وهم گفت جای اینکه هی پشت سرهم به زبان بیاوریدوشعاربدیدتغییررژیم تغییررژیم یه کاری حرکت عملی انجام بدیدپمپیونمیتونه مستقیم بگه تغییررژیم امااین دوازده بندی که اعلام کرده یعنی همون تغییررژیم ماهم خوب میدانیم که اجنبی اجنبیست امااجنبی هم داریم تااجنبی امریکاقابل قیاس باروسیه وانگلیس ودیگران نیست یعنی بعضی قوانینش بهش اجازه هرکاری رانمیدهدمااگرباسیاست وتدبیرباامریکارابطه داشته باشیم خیلی به نفعمان است پس الان که یک رییس جمهورقاطع روی کاراست ومنافع انهابامنافع مردم ماگره خورده است بایدباهوش واگاه باشیم ودراین بزنگاه تاریخی بهترین کارراانجام بدهیم وان هم اینست که توی اینشرایط جای شخص پرستی وایدیولوژی گرایی وشعاردان صدای مردم باشیم ودنبال یک اندیشه وطرح وبرنامه درست باشیم و اونا رواگاه کنیم درزمینه های مختلف وتمام احزاب وگروههای مبارزیک سندوطرح وبرنامه و قانون اساسی پیشنهادی باذکردلایل تهیه کنند وبه مردم ارایه دهندوبهترین ان مشخص بشودومردم حول ان سندوطرح وبرنامه وقانون جمع شوندوجزییات ان بعدازازادی تکمیل گرددچون بااینکارهم مسله شخص ورهبری حل خواهدشدهم قضیه تمام احزاب ویه سری اختلافات هم تمامیت ارضیمون ومنافع مردم ایران فارغ ازهردین وایین وقومی وخیلی مسایل دیگرهم دل مردم قرص خواهدشدوازهمین الان دقیقا میفهمندکه چه چیزمیخواهندواینده درستی رامیتوانندمتصوربشوندواین باعث امیدو اتحادبیشترانهاخواهدشدوتابرقرای ان قانون ازپای نخواهندنشست امریکا باهمین قانونش امریکاشدنه چیزدیگرمثلا درموردرضاپهلوی دکترین ایشان سکولاردمکرات هستش وسکولاردمکرات یک حزبه ویک حزب به تنهایی نمیتواندحکومت کندموافقم که ایشان دراین راستارهبرحزب باشندیعنی سکولاردمکراتهاوپادشاهی خواهان وعلاقه مندان به خودایشان جمع بشوندویک سندوطرح وبرنامه وقانون اساسی پیشنهادی ارایه دهندورهبران هم رضاپهلوی باشدکه البته اوخودبایددراین زمینه پاپیش بگذاردکه متاسفانه اینطورنبوده اختلافات دربین هواداران ایشان هم ازهمین موضوع نشات گرفته احزاب دیگرهم همینطورانوقت است که مردم بهترین راانتخاب خواهندکردودرضمن حقوق تمام احزاب هم دراینده محفوظ خواهدماندچون مطمینااون سندی که مردم دورش جمع بشوندحتماحقوق تمام احزاب وچیزهای مهم دیگردران محفوظ است اماشمانمیتوانیددیگران راهیچ بپنداریدوهمه احزاب رامجبورکنیدکه رضاپهلوی رهبرویاهماهنگ کننده همه احزاب باشندویاازاوتبعیت کنندبه صرف اینکه اوشناخته شده است متاسفانه هیچکدامتان به نقش الان خودکه ذکرشدواقف نیستیدوهمه چیزروبه فرداموکول کرده ایدواسیرایدیولوژیهای خودتان هستیدوصدای مردم رونشنیدیدکه گفتندماازادی ورفاه وقانون میخواهیم دروهله اول واین ازمرحله پرت بودن وگمراهی شماودست دست کردن وحرفهای ایدیولوژی گرایانه بدون عملگرایی وهمه چیزروبه فرداموکول کردن ماروهم به شک میندازه هم به جایی نمیرسونه.افسوس

 4. آقای همایون خواهش میکنم مردم ایران احتیاج دارند واقعیت دینی که کور کورانه میپرستند را بدانند چرا نباید واقعیتها رو به مردم گفت درود بر آقای همایون

 5. اول ، این همایون تمام سکناتش در جهت پول ساختن است وقتی ترامپ انتخاب شد او تصور میکرد از سوی دولت جدید کمکهای مالی به تلویزیونش سرازیر میشود اما چون چنین نشد او اکنون خشمگین است و کهنه چپی حشمت رئیسی را پر و بال داده تا سروصدایی بکند ، البته همایون احتمالا فکر میکند که مثلا منشه امیر این برنامه را میبیند و به دولت اسراییل راهنمایی میدهد که به این کانال پول بدهید تا در مورد ما بد نگوید ، خنده دار است اما پول پرستی این همایون هم به جنون کشیده شده است . از طرفی از رضا پهلوی جانبداری میکند و از سوی دیگر به گروه حشمت و دادرس (یا همان مامور قلابی اطلاعاتی) برنامه میدهد ، حشمتی که شیفته روس است و متنفر از غرب (البته تامین اجتماعی آلمان خوب است !!) و حکومت فاسد اسلامی را به اپوزیسیون ترجیح میدهد و فرامرز دادرس که آشکارا تبلیغ ج ا را میکند و در برنامه ایی چنان به پیکر رضا شاه توهین میکرد که فقط از خلخالی چنین حرفهایی شنیده شده است . منظورم این است که این آقا همایون دربدره یک پول قلمبه است و اتفاقا تا کنون هم نسبتا موفق بوده و این را به بهای بی آبرو کردن اپوزیسیون بدست آورده .

 6. جالب است که حشمت رئیسی میگوید ؛ امیدوارم اروپایی ها در قضیه برجام موفق شوند . این حشمت خان آرزو میکند تحریم حکومت بی اثر شود ، مردم هم اگر قیام کنند ایران تجزیه میشود . اینها که تماما حرفهای جمهوری اسلامی است ، تو مردم را از تجزیه میترسانی و از دیکتاتوری احتمالی بعد از سقوط حکومت فاسد اسلامی ، آیا حرف دیگری جز تکرار نظرات حکومت هم برای گفتن داری؟! البته من تو را یک روسفیل متنفر از غرب میدانم که اتفاقا شخص ساده ای هستی اما رفقیت فرامرز دادرس برخلاف تو جیره خوار حکومت است البته در حد ماهانه صد دلار !!

 7. باعرض سلام وادب واحترام خدمت جناب آقای همایون،آقای همایون گرامی شماکه همه ی این بزرگواران روبه برنامه دعوت کرده اید و فرموده ایدکه حتی اگرمجاهدهم بیایددربرنامه دعوت اش می کنید ویافرمودیدکه اگرکسی ازجمهوری اسلامی مایل باشه به برنامه دعوت می کنید که این نشانه بزرگواری و دموکرات بودن شماست. پس اگر جناب آقای سیدمحمد حسینی را به برنامه دعوت کنیدبابودن این سروران گرامی و خودشخصیت شما برنامه زیباتروقوی تر خواهدشدو وزن برنامه بالاترخواهدرفت.
  اگرآقای سیدمحمد حسینی خط قرمزشماست ازارائه این پیشنهاد پوزش خواهی می کنم.
  روح پدرشریفتان شاد🙏🌷🌷
  و سلامت وپیروز باشید.

 8. هنر گندان روباه صفت چون فهمیدن سکه وهدیه ای مرحمت نمیکنند دعوت را پس دادن دلسوزی بی دلسوزی ……..سالهاست در ایران چه زلزله زده ونزده در فلاکتند .

 9. درودبرجناب همایون ومهمانهای برنامه بخصوص جناب رئیسی بزرگوار خوش باشید ماهستیم ماهستیم وماهستیم.

 10. با درود اقای همایون اپوزیسیونی که نتواند در این روز های  حساس در خارج کشور یه اعتراض هزاران نفری که با وجود میلیون ها نفر انجام دهد همان در پیت باشن بهتر

 11. ‌به همون خدا قسم صحبت های جناب همایون را به آب طلا باید منظومه کرد و بجای همه کتب دینی به مردم ایران و همه کشورها ی مسلمان هدیه کرد – باور دارم که روح القدس این کلمات را بر زبان همایون جاری کرد همه ما غرق در گمراهی هستی و هر روز میخوانیم غیر المغضوب علیهم والضالین و این مد ضالین را چنان می کشیم که گوش زمین و زمان کر میشود ولی آیا ما از گمراهی نجات پیدا کردیم ؟ ابدا" پس کمال و راه همین اعتقادات جناب همایون و امثالهم هست.

 12. آقای همایون منکه موفق نشدیم از طریق سان باید شما را ببینیم فرکانسهایتان ضعیف است کانالهای اندیشه ایران فردا کانال جدید و ایران نشنال با وجود پارازیت صاف دیده میشوند ولی شما نه فرکانستان را ببرید بلای ۱۲۰۰۰ تا نتوانند پارازیت بزنند اینترنت هم گران است که نمیشود دید

 13. جناب همایون گرامی

  مباحث اعتقادی و مذهبی هم مثل غالب مقولات، نیازمند نگاه کارشناسی و تخصصیه

  نمی‌شه گفت دربین این جمعیت کثیر دین‌باور، همه نادانسته و از سر جهل و فقدان تعقل به این مسیر روی‌آوردند که!

  موضوع بسیار عمیق‌تر از اونه که یک‌تنه به قاضی بریم…

  ارادت…

 14. جناب همایون ارجمند. ما ازرانت خوران به تنگ آمده ایم لطفا بدون تعارف رانت خاندان پهلوی را ازشاهزاده رضاپهلوی بردارید .آنچه ار شاهزاده ویا آقای پهلوی باقی میماند چه چیزی بیشتر از بفیه میهمانان شما دارند ؟ بنابراین گوش به سخنان شاه سازان نکنید وآقایپهلوی راهم یکی از اپوزسیون بدانید ونه همه اپوزسیون .
  دوم اقای جوادی بی ادب ونادان به علوم سیاست است .آقای همایون شما همگی تلاش بفرمایید جناب پمپو همین 12 مورد اعلام شده خود را اجرا کند. مخلص به استقلال وآزادی ورفاه وایران بزرگ یکپارچه میرسم .اقای همایون حضرتعالی بخوبی میدانید اگر این12 مورد اجرا شود آنچه درایران باقیمیماند یک ایران آزاد وآباد وآرزوی همه ملت خواهد بود .فقط پیگیر باشید واورا تشویق بفرمایید این 12 مورد را اجراکنند .بجای اینکه پمپو را با یک اطلاعیه نا پخته ویا بالحن چاله میدانی جوادی که توهین به پمپو را سرلوحه اراجیف خود قرارداد ناراحت کنید. پمپو یکسیاستمدار کارکشته است وبا آقای جوادی یک به ملیارد است فاصله درک سیاسی ایشان .متشکرم این پیام را دوبار بخوانید ودوبار فکر کنید .

 15. باید رید به مغر تک تک افرادی که پای اراجیف این مزدور جمهوری کثیف اسلامی (امید دانا) میشینن مردیکه ۴۰ ساله ایران با هدایت این رهخر به بدترین کشور برای زیست رسیده این اگه منافع ملی حالیش میشد که پول مملکت رو خرج اسد و نصرالله نمیکرد این اگه مردم براش اهمیت داشتن دستور نمیداد زن و بچه مردم رو زیر بگیرن و تو کهریزک بهش تجاوز کنین.. مردم احمق این رژیم از روحانی و خاتمی دیگه جواب نمیگره حالا دست دامن این کراواتی های فنچ شده تا کی اخه انقدر بی مغز بودن اخه تا به کی حتما باید نوبت خواهر مادر شما هم بشه تا حالیتون بشه.. با اسم میهن پرستی دروغین داره گولتون میزنه با بستنی داره کونتون و جر میده بفهمین تورو هرچیزی که اعتقاد دارین همین افراد جمهوری اسلامی همشون حساب بانکی دارن تو اروپا نصف بچه هاشون تو آمریکا و کانادا و سویس خونه دارن همین حسن روحانی یک دخترش همین الان تو سوییس زندگی میکنه.. اخه خریت تا به کی . این خرگوشم که نظرات رو پاک میکنه پاک نکن تا رو دست تو دست ها بلند شه تویی که دستت تو دست خامنه ای یکتاتور قرنه.. وضعیت ایران دیگه باید چجوری بشه وضعیت بازار صفر وضعیت دلار اینجوری وضعیت اختیارات فردی صفر وضعیت حق انتخاب و تکریم حقوق انسانی صفر وضعیت معیشت مردم زیر خط فقر وضعیت صنعت گوه.. بسه مردم بسه خریت به خودتون رحم کنید

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here