7 COMMENTS

  1. جناب بهمن مفید ، هرگز هرگز ، هیج کدام از هنرمندان ایران زمین را ایرانیان فراموش نخواهند کرد ، دورود بی پایان بر شما و بر تمام هنرمندان که همگی بزرگ وبزرگوار هستید ، درد از شما بدور.💎💎🍀🍀

  2. هنگام آن است که جناب مفید یادی هم از بزرگ دیگر ، بیژن مفید کنیم ویادشان را برای همیشه گرامی بداریم ، دورود بی پایان به روان پاک همگی هنرمندان میهن دوست که با ما نیستند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

9 + 14 =