امشب در تفسير خبر / ايران فردا/٩.٣٠ تهران : همراه با آقاي نويد جمشيدي روزنامه نگار و عضو شوراي مديريت روزنامه اقتصادي آسيا در تهران مرور مي كنيم : چرا مسئولان حكومت فقيه سعيد مرتضوي را براي اجراي حكم زندان او پيدا نمي كنند؟
آيا فساد مالي در حكومت ايران نهادينه شده ؟
آينده بحران ارز در ايران.
نقش تحريم ها در اقتصاد ايران.
حمله به تاسيسات شيميائي سوريه و بازتاب آن در ايران .
و خبرهائي ديگر
با اميد به فردائي بهتر

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here