Last Moment 03 26 2018 آخرین لحظه با شهرام همایون
Instagram: @channelyektv

24 COMMENTS

 1. خرید دلار پنج هزار و پنجاه تومن و فروش آن پنج هزار و صد و پنجاه تومن بود که این یک رکورد محسوب میشود. البته آقای همایون در برنامه های قبلی پیش بینی کرده بود.

 2. جناب آقای همایون – با درود فراوان – با خوشنودی بسیار از اجرای بی اندازه عالی برنامه های شما – برایتان آرزوی بهترینها دارم

 3. جناب همایون دردود
  ازاینکه مطالب منطقی را عقلایی مطرح میکنید سپاسگزارم تورا بخدا اگر دسترسی به آقای رضا پهلوی دارید به ایشون بفرمایید تکلیف خودش ومارا با کسانیکه به طرفداری ازایشون به یک ملت فحاشی میکنند روشن کنند .سازمان مجاهدین اولا اعلام کرده که سازمان مجاهدین مرد .ظمن اینکه من طرفدارشون نیستم .ولی وقتی آمدند شورای مقاومت تشکیل داده مثل شما که شورای ملی تشکیلدادید وخطومشی که. درشورا اعلام کردهاند همان خطمشی است که شما درشورای ملی نیم بند اعلام کردید .اینشورای مقاومت دولت درتبعید انجام داده که شماهنوز عقب هستید واعلام کردند که این شورا ودولت درتبعید تازمانی که مجلس موسسان نکار خود پایان دهد وقانون تهیه ومردم به ان رای مثبت بدهند ودولت اصلی مشخص شود وانتقال صورت گیرد این شورا وجود دارد وازان لحظه ببعد باطل اعلام گردیده یعنی ازامروز بعدازانتغال بخودیخود شورا ودولت موقت باطل اعلام شده .واعلام کرده اند دین باید بکلی از سیاست وحکومت جداباشد ووقانون هم که مد نظر این شورا است طبق قوانین تعین شده سازمان حقوق بشر جهانی است .که شماهم غیرازاین مطالب چیزدیگری اعلام نکرده اید ؟؟؟؟!!!!# یعنی شورای مقاومت همان حرفها وخواست شمارا مطرح کرده پس آقای رضا پهلوی اختلاف شما وطرفداران جعلی شما چه ؟ است ؟ چرابه انها فحاشی میکنید .طرفداران شما فحاشی میکنند که نه فقط به شورای مقاومت به همه مبارزین وگرده ها وتلوزیون ها .
  اقای رصاپهلوی 7می شما ویا بنام شما فراخوان اعلامشد وتلوزیونها ازجمله پارسا درتلوزیون پارس اعلامهی 7 می را ازسوی شما اعلام میکرد که پساز دوماه تبلیغ 10 نفر پیر مردوپیرزن امدند بدون هیچ برنامه ای قدمزدند ورفتند به مجاهدین گفتند فراخوان بدهید درفرانسه یا جای دیگر اروپا 40 هزارنفر درنظم کامل وآبرومند وباکلاس درشان ملت ایران راهپیمایی کردند .خب شما طی سالهای گذشته تنها توی سروکله هم زدید که همش هم ازروی بخل وحسادت واز زیر پتو انجام دادید ؟؟!!! ولی انها هیچ کسی را لایق پاسخ فحاشی ندانستند وفقط کار سیاسی خودشان راانجام داده اند زیرا عاشق کشورایران درعمل هستند .؟!!! ونه از زیر پتو وازبغل همسر .شرم آوراست که طرفداران شما امروز دهان گاله خودرا باز میکنند ومیگویند اگر قرار است شورای مقاومت بیاید ؟ بهتراست که جمهوری اسلامی بماند ؟!!! چه کسی این اراجیف را میگوید همان افرادی که وقتی حضرتعالی فراخوان اعلام میکنند 10 تا پیر زن وپیر مرد میاید ودرامریکا داره حقوق گدایی راازدولت میگیره 6 ماه یکبارهم به ایران میاید بهره 25 درثدی سپرده خودش را میگیرد ودرسن 70 سالگی مرگ هرشب باپول مفت دلار 5 هزارتومانی هرشب یه دختر زیر 20 سال را به بستر مبره وبعد هم برمیگرده به امریکا وهرگز درحکومت پدرشما چنین خوش نبوده. میگوید اگرقراراست مجاهد بیاد بهتراست که آخوند ها باشند .خب 80 ملیونی که درکشور زندگی میکنه چه باید به شما وطرفداران جعلی شمت بگوید ؟؟؟؟!!! بجای ائطلاف ویکی شدن شما فقط فحاشی را آموخته اید ؟؟؟ اک گر جوانان درایران خودجوش این شعار رضشاه روحت شاد را نمیگفتند شما چه داشتید ؟ برای ابراز وجود ؟ درحالیکه نام منافقین را درایران کسی بگوید مجاهدین 6 سال زندانی دارد ؟ شما وطرفداران فحاش شما با کدام متر کوچک یا بزرگی این گروه را اندازه گرفتید ومیگیرید ؟ صرفنظر از اینکه شما باخود فکر نکردید یک باره صد شهر به خیابان امد وامشهد هم شروع شد ؟ چه تشکیلاتی بدون هیچ تبلیغ واطلاعیه ای این جماعت را به خیابان آورد ؟ شما بودید ؟ خیر .شورای مقاومت بود کسی نمیداند اصلاح طلب بود کسی نمیداند ولی آنچه مسلم است ازطرف شما نبود. ولی برای رد کردن واقعیت وگمراه کردن .مردم وطرفداران نادان شما شعار شاهزاده .رضاشاه. روحت شاد سردادند که اگر شری فرار است گریبان گیر شود گریبان شما وطرفداران شمارا بگیرند .تشکیلات اصلی لو نرود ولی اگر همین شعار مصلحتی راهم به نفع شما نداده بودند برای سخنرانی جان بولتون چی دردست داشتید ؟ چه ازجان این ملت میخاهید ؟ چرا ملت را رها نمیکنید ؟ اگر پاسخ این فحاشی هایی را که طرفداران قلابی شما به ملت میدهند .این ملت ازکوره بدر شود وپاسخ این فحاشی های ناموسی را برگردانند به شخص شما شاهزاده چه خواهید کرد ؟ خب یا قوی تراز مجاهد بیا وسط. ؟ یا میدان را ترک کن ؟ اخه این که نمیشود حسینی را فحش بدهید فخر آور را فحش بدهید سعید شمیرانی را فحس بدهید ویا همه این گروها که مبارزه میکنند شمابه آنها فحاشی کنید وهرتفکری قیر از تفکر خودتون را فحاشی کنید .؟ وخودتون هم اززیر پتو بیرون نیایید که نمیشود حکومت عوضکرد ؟ اینجوری شما سرایدار خانه خودرا نمیتوانید عوضکنید. خوشبختانه من از مجاهد خوشم نمیاید ولی فحاشی هم به انهانمیکنم. .

 4. آقای همایون جمهوری پارلمانی یا پادشاهی پارلمانی برام فرقی نمی کنه مهم اینجاست که مجاهدین خلق تروریست هیچ پایگاه مردمی در خاک ایران ندارد

 5. هیچ برون رفتی برای رژیم متصور نمیباشد…مجاهدین عزم راسخ دارند برای سرنگونی تمامی جنا های حکومتی…اخوندها ..نه مال منالی دارند و نه میتوانند…حالا چه با ترامپ و چه با بولتون …این فقط نیروی سازماندهی شده..که توسط مجاهدین عملی خواهد شد…..

 6. جناب همایون گفتید قبل ۵۷ خمینی شناخته شده نبود و ممکنه مجاهدین هم همان نقش داشته باشند. این موضوع در نظر نمی گیرید که ملت از مجاهد لچک به سر و قاتل و مزدور متنفره و بسیار بیشتر از آخوندها حال بهم زن هستند

 7. اقای همایون این گوی و این میدان اگه میتوانید بفرمائید…..این رسانه های تصویری که نام بردید وحشت دارید …از اخبار و سیاستهای مجاهدین را پخش کنید…تا بیائد جمع بشوید….مجاهدین کار اخوندها را تمام کردند……40 سال دمبلی دمبول کردید حالا که از خواب بیدار شدید …خیلی دیر هستش…اگه واقعیت مجاهدین گفته بشود ….تمامی ملت بطرف مجاهدین خواهند رفت….اگه جرعت دارید….فقط پیک شادی پخش کنید هفتگی که طنز سیاسی بدون رقیب میباشد….اون بهپاد همراه پرچم شیر خورشید کار مجاهدین بوده…و همچنین ترانه من ایرانم…..خوش باشید

 8. شهرام همایون همانند افتاب پرست به تناوب رنگ عوض میکند…اما دریغ از تغیر رژیم…جنبش ما هستیم شما کو کجاست …تمامی شعارهای قیام 96 ..که ارکان حکومت اخوندی را لرزاند کار مجاهدین بود…نیاز نداشتند اسم مریم رجوی را بیارند…..مردم را سر در گم نکنید…

 9. شهرام همایون تا صداقت نداشته باشید..نمیتوانید موفق بشوید…چرا لوگوی سازمان مجاهدین خلق را بطور ابلهانه با لوگوی خودتون را بر رویش گذاشتید…وحشت از چی دارید….منظور در حین پخش ترانه من ایرانم ..و بهپاد..با پرچم

 10. کوریزاده حقه باز که مدام در حال نقشه کشی با پاتالهای 57 هست ، دمق ولی محکم گفت بولتن حقوق بگیر مجاهدینه ! و.و. هم هفته پیش وهم این هفته .صیاد هم در دام افتاد وبالاخره نشان داد که اصلاح طلب خفته بود وروز های آخر به کمک ملا آمد که خیطی زد وسوخت

 11. درود برشما آقای همایون آیا صدای آمریکا بابت توهینی که توسط نامجو به رضاشاه کرده بود وتبلیغ کرده بود عذرخواهي نمود یا… فقط شما گردوخاک نمودیدوتمام شد ماکه ایران هستیم خیلی هنرکنیم یه ایمیلی کامنتی بفرستیم شما آنجاهستی باید پی گیرباشی من هروقت یادم می افته فشارخونم سه برابر میشه

 12. درودبرشهرام گرامی ماهستیم
  کدام امامزاده دروغین نیست؟؟؟؟
  همین پرسشهای شمارا(پندگرفتن از مریم لچکی )درتلویزیون پارس آقای صدر دربرنامه اشکهاولبخندهای دیروزمطرح کرد
  تا این دین تازی رسوانشودایران ایران مانخواهدشد
  من آنم که رستم بودپهلوان
  سپاس ازبرنامه آگاه کننده امروز تکرارمیکنم امروزشما

 13. ایرانی .ذاتن خونش با ساز واواز عجین است .انسانهای عجیبی هستند .زیر بار اسلام وکوس وشعر نمیروند .!😂😃😄😅😙😊😍😍😍

 14. آقای همایون عزیز شما مطمثن باش ملت دنبال مجاهدین نخواهد رفت. زمان 57 فرق میکرد اطلاعات ملت به اندازه الان نبود. مجاهدین با چی میخوان بیان یک مشت پیر و پاتیل. من فکر میکنم اگر ملت بشنوند مجاهدین میخوان بیان با همین جمهوری اسلامی خواهند ماند و عطای براندازی را یبه لقایش میبخشند. البته بنظر من

 15. جناب همایون این چه اخلاقی شما دارین برادر من کدوم برنامه تلویزیونی هنگام اجرا گوشی موبایلشو کنار دستش میزاره تا میخواید صحبت کنید حواستون به کامنتای گوشیتون پرت میشه کلا رشته کلام از دستتون در میره این چه کاری ؟؟؟

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here