گفتگوی صمیمانه نادرکشتکار عضوسابق سازمان مجاهدین با دوستان و بستگان اسیر در فرقه رجوی درالبانی

https://www.youtube.com/watch?v=1kDjCB0kPUc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here