تا آزادی بی قید و شرط عزیزانمان مبارزه ادامه دارد
سولماز اسکندری در گفتگو با مینوهمتی از وضعیت عزیزان دربند و تماس مستقیم با خانواده ها سخن میگوید

Rahai Zan TV (Emancipation of Women TV, a weekly TV program broadcasting via satellite since October 2004 from Los Angeles, Channel One TV (in Farsi) to viewers in North America, Europe, Middle East and Far East. The program Centers on women’s rights issues, in defense of defenseless victims of Islamic penal law, women condemned to stoning or other cruel punishment.
Producer / Anchor: Mino Hemati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three + 10 =