21 COMMENTS

  1. بجاش ما بیشماریم هر چند هنوز باورمون نشده است. اگه فردا در خیابان من وقتی به تو نگاه میکنم با بی صدایی بگویم که "تو تنها نیستی" و با تو باشم وقتی که ظلمی بر تو خیمه زد اونوقت این شب سیاه بپایان خواهد رسید. من در اینجا به همه شما هم میهنانم میگم: امکان نداره تو هیچ موقعیتی تنهایتان بگذارم, شاید از لحاظ مالی نتونم اما جانم را فدایتان خواهم کرد.ا

    اینطور درست است, بس است بی تفاوتی من, بی تفاوتی تو, بی تفاوتی ما. دخترمان را بجرم بدحجابی با لگد جلوی چشم ما میاندازند توی ماشین که ببرنند, مگر از روی جس من, مگر از روی جسد تو, مگر از روی جسد ما! این شعار نیست, این تمرینی کاریست که 38 ساله نکرده ایم و خود و نسلهای بعد از خودمون را بدست آدمخوران از اجنبی بدتر سپرده ایم.ا

    از دلم برخواسته, آیا بر دلتون نشست؟ اگه حس کردی که نشسته بدون که راه را داریم پیدا میکنیم.ا

  2. زنده باد داریوش بزرگ🌷🌷🌷💗💗
    بعد یه عده میان حرف مفت میزنن که داریوش با اخوندا دستش تو یک کاسه شده👺

  3. این آش و لاش دستش رو شده، در دوران شاه سر عمل مواد، تصادف زندان بوده حالا خودشو سیاسی جلوه ميده، گرچه شعر بوی گندم برای اصلاحات ارزی برای زمینهای خانوادگیشون بود که در کافه های مایه دارها وخانها که اصلاحات ارزی نابودشان کرده بود، بزمی بود برای عیاشیهای شبانه اشراف زمین به باد رفته، مطالعه چیز خوبيست منم اسطورم داریوش بود با تحقیق وتفحص در اینترنت چهره این بازیگر عوام فريب رو بهتر میشناسید هموطنان

  4. خیلی دلننشینتر میشد اگر بجای عکسهای داریوش عکسهای شهرهای ایدان دا میگذاشتین با شعر به این زیبایی !!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen − four =