12 COMMENTS

  1. زنده یاد فریدون فرخزاد پیام آور آزادی ، راستی‌ , نوع دوستی‌ ,خرد ، هنر ، دانش ، عشق , مهربانی ، افتادگی ، خوش رویی، گذشت ، مبارزه ، دلاوری ، شجاعت ، خوش تیپی‌ ، خوش صدایی و نیکی‌ ، ابر مردی بود که صد سال بعد از .مرگش ، پیامبری او رسمی‌ و پر طرفدار خواهد شد
    . بدون شک ایران آینده ، پیرو راه فریدون فرخزاد خواهد بود

  2. به راستی این شعر داستان زندگی وتنهائی خود او بود.یاد ونامش در قلب تمام وطن دوستان جاودان است.

  3. کیست که این اوای پرشور واحساسی را بشنود وقلبش نلرزد.فریدون دانائی غرقه در دریای نادانی بود.کسی دستان اورا که بذای نجات دراز شده بود را نگرفت وهیچ دستی هم هنگامی که زنده بود به سویش دراز نشد.اما مرگ مرگ مظلومانه او صدای او را به فریادی بلند تبدیل کرد وخفتگان بسیاری را از خواب بیدار کرد وبا گذشت زمان نه تنها خاموش نمی شود که بلندتر وفراگیرتر به گوش همه می رسد.

  4. فریدون چقدر زیبا و با احساس خواندی… چطو کسی یا کسانی بدون وجدان و انسانیت تونستند گلوی ترا ببرند و ترا بقتل برسانند ؟ آیا دنیای بدون توی انها زیباتر شد؟ البته خون غذای خون آشام است. اما تو حیف بودی و بهدر رفتی. بلاخره آنهائیکه دستشان بخون تو و هزارن مثل تو وطن پرست آغشته است روزی تقاصش را پس میدهند. روحت شاد

  5. همه ی ادما هرکسی که باشند ودرهرلباس ومقام می میرند وبعداز سی چهل سال وبا مردن فرزندان واقوامشان به کلی از یادها می روند اما امثال فریدون نه تنها از یاد ها نمی روند که با گذشت زمان خیلی بهتر ونامی تر دیده می شوند ادمکشان اسلامی به خیال خام خود دکترفریدون فرخزاد این صدای رسا ی مردم فریب خورده وشاید ابله را خاموش کردند اما ان ضرباتی که ناجوانمردانه بر قامت انسانی این مرد شریف که ازارش در تمام طول زندگی به هیچ موجود انسانی وحیوانی هم نرسیده بود را نه تنها جاودان کرد که باعث شد ان صداها وان افشاگری ها خیلی بهتر رساتر ودروسعت بیشتری شنیده شود .روزی که فریدون جاودانه شد شاید در ایران چندهزارنفرخبر را شنیدند وبی تفاوت از ان گذشتند اما امروز تمام نسلهای ایرانی به بزرگی از او یاد می کنند وبرای او احترام وبرای قاتلانش لعن ونفرین ودرانتظار روزی هستند که هر کس را در ارتباط با قتل او بود به دادگاه بفرستند.هرجندکه تمام انان در هر دومحکمه هردوجهان محکومند.یاد ونامش را جاودان پاس داریم هم او وهم تمام نام تمام کوشندگان ازادی

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 − 18 =