هم قسم (۱۳۵۴) مهدی رئیس فیروز

بازیگران : محمدرضا فاضلی ، مرجان ، یداله شیراندامی ، جمشید مهرداد ، عزت اله رمضانی فر ، فخری پازوکی ، محسن مهدوی ، یداله تاجیک ، آذرگون ، ایران شمس ، پریسا ، شیوا ، اکبر اصفهانی ، حسن نباتی ، ستار اورا

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 − 18 =