بخش صد و شصت و هفت : پی میگیریم بازخوانی داستان های شاهنامه را همراه با گردآفرید، و در این شماره به داستان “پادشاهی همای چهرزاد” می پردازیم. با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five + 9 =