بخش صد و شصت و چهار : پی میگیریم بازخوانی داستان های شاهنامه را همراه با گردآفرید، و در این شماره به داستان “کشته شدن رستم و رخش” می پردازیم. با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 − 4 =