2 COMMENTS

  1. اشتباه ما اینست همه گروه ها باهم یکی نیستندوهردونفریک گروه تشکیل داده اند وادعای تلاش برای سرنگونی حلافت اسلامی دارندوازخمینی هندی هم نیاموختیم (همه با هم)وای برما
    با این سخن شما که اسلام داعش اسلام نیست بهیچ وجه موافق نیستم بلکه داعش مو بمو اسلام را اجدا میکند

  2. با درود: فقط آدم باید فکرش را بکند، یکی از این سردارهای نیرو هوایی سپاه پاسداران با آن شکم های گنده و بد فُرمشان – حالا تازه بیست بیستُ پنج سالِ یدگه میشوند به سن تیمسار – این برادران ورزیده اگر تا آن موقع نمرده باشند… فکر کنید تا آن زمان چگونه میتوان هیکل آنها را توصیف نمود؟ البته تک و توک ورزیده و چابک در میانشان میتوان یافت / اما بدون شک آن برادران بسیار کم یافته میشوند و جمعشان انگشت شمار میباشند…خوب دیگه آقا تعجب نباید نمود، کشور کشورِ آقا صاحب زمان، دیگه باید با این چیزها کنار آمد – تا به ÷قول آقای موسوی برسیم به دوران طلایی امام ر. – آقایان اصول گرا حد اقل تظاهر نمیکنند، نسبت به این اصلاح طلبها ی آدم کش…که حالا دم از لیبرالسم و مدنیت هم میزنند – عجب روزگاری است، بغض و کینه ی این دوستان اصلاح طلب از پادشاه فقید ایران آنقدر بزرگ است که هنوز هم روزانه از نظام شاهنشاهی بدگویی میکنند. حالا جمهوری وارداتی از فرنگ به کشورمان می آید  یا چیزی را که هزاران سال است به قد و قواره ی ما می آید – به قول آیت الله شریعت مداری و بروجردیِ بزرک، که سال چهل فوت شد، میفرمودند، محمد رضا شاه را نگاه دارید، زیرا ایشان تنها پادشاه شیعه ی جهان میباشند…. حال توجه فرمایید که بر سر مذهب تشیع چه آمدف این 37 سال ؛ واقعاً این دو روحانی انگار که از عالم غیب خبر داشتند. پروردگار هر سه ی آنها را – یعنی یک پادشاه و دو روحانی را دوست میداشت، که زنده نگاهشان نداشت، تا این که این روزگار را به ایشان نشان ندهد

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

7 + four =