1 COMMENT

  1. درودبرمبارزین راه آزادی این هنوزاول کار است وباگفتن بعضی سخنان ازبرخوردبسیجی هاجلوگیری میکنندآفرین بر شما
    تاسرتگونی خلافت اسلامی پایدارباشید شماپیروزیدچون حق با شماست

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 − one =