هشت مارس گزارش ویژه فعالین جنبش رهائی زن از آنکارا بهمراه مصاحبه با تعدادی از شرکت کنندگان در راهپیمائی روز جهانی زن.
با تشکر از آزاد عزیزیان برای تهیه و ارسال این گزارش تلویزیونی.
RahaiZan Special TV Reportage from March 8 International Women’s Day in Ankara Turkey
Thanks toAzad Azizian for this reportage

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

9 − eight =