Studio Tel: (818)477.1717 – Marketing Tel: (818)882.8300
www.Channelonetv.com
www.Facebook.com/ChanneloneHD
www.Youtube.com/Ch1tvlive?sub_confirmation=1

7 COMMENTS

  1. mجناب همایون گرامی درود.کاش دیروز در استادیوم بودید و می دید اکثر ایرانیانی که به امید شما وبرنامه هایی که چند ماه گذشته جهث ارسال پرچم به بازیها همیاری برگذار کردید٫چه بهت زده و غمگین و سرخورده از نبود پرچم که قولش را داده بودید بودند و تا اواسط بازی هم خیلی از ماها امید داشثیم که هر لحظه آرش که شما در برنامه گفثه بودید پرچم ها را با او به برزیل می فرستید می آید.فقط در هتل ما ۱۲۰۰ نفراز ایران آمده اند٫دیروز به گفثه tv محلی ۲۰۰۰۰ ایرانی در استادیوم بودند.بازی های ایران در ۳ شهر مختلف است و ما امروز به شهر پازی بعدی که ۲۱jun برگذار میشود می رویم.و۳ روز بیشتر آنجا نیستیم وبعد ازبازی عازم شهر بازی بعدی میشویم.شما انگار از این مسایل مطلع نیستید که ما برای بازیها اینجا آمده ایم ودر هر شهر ۳تا ۴روز هستیم وبه شهر محل بازی بعدی میرویم.حال بعد گذشت یک بازی و این مدت زمان کم اقامت ما در هرشهر چگونه میتواند پرچم ها را برای من بفرستید.حال که ۲روز به بازی دوم مانده.چند ماه قبل که آن برنامه ها را جهت ارسال پرچم که الحق مردم هم خوب همیاری کردند اجرا کردید٫آنزمان به دور اندیشی شما آفرین گفثم.کاش به من وامسال من که راهی برزیل شدیم با آن سلابت و محکمی امید پرچم نمی دادید که اینگونه سر خورده نشویم.پاینده ایران.

  2. برافراشته باد پرچم سه رنگ شیر وخورشید نشان,, روز ٩ آبان علاوه بر بزرگداشت کورش بزرگ , همرا ه با زرتشت بزرگ ,رضا شاه بزرگ, یعقوب لیث بزرگ, فردوسی بزرگ , پور سینا بزرگ, رازی بزرگ , آریا مهر بزرگ و  ٩ آبان زاد روز بزرگ مرد ایران, رضا شاه دوم و پهلوی سوم را ارج می نهیم و می گذا ریم  .همراه با سرود زبیای  شاهنشاهی ایران زمین همراه خواهیم بود ,,,

  3. جناب همایون گرامی درود.کاش دیروز در استادیوم بودید و می دید اکثر ایرانیانی که به امید شما وبرنامه هایی که چند ماه گذشته جهث ارسال پرچم به بازیها همیاری برگذار کردید٫چه بهت زده و غمگین و سرخورده از نبود پرچم که قولش را داده بودید بودند و تا اواسط بازی هم خیلی از ماها امید داشثیم که هر لحظه آرش که شما در برنامه گفثه بودید پرچم ها را با او به برزیل می فرستید می آید.فقط در هتل ما ۱۲۰۰ نفراز ایران آمده اند٫دیروز به گفثه tv محلی ۲۰۰۰۰ ایرانی در استادیوم بودند.بازی های ایران در ۳ شهر مختلف است و ما امروز به شهر پازی بعدی که ۲۱jun برگذار میشود می رویم.و۳ روز بیشتر آنجا نیستیم وبعد ازبازی عازم شهر بازی بعدی میشویم.شما انگار از این مسایل مطلع نیستید که ما برای بازیها اینجا آمده ایم ودر هر شهر ۳تا ۴روز هستیم وبه شهر محل بازی بعدی میرویم.حال بعد گذشت یک بازی و این مدت زمان کم اقامت ما در هرشهر چگونه میتواند پرچم ها را برای من بفرستید.حال که ۲روز به بازی دوم مانده.چند ماه قبل که آن برنامه ها را جهت ارسال پرچم که الحق مردم هم خوب همیاری کردند اجرا کردید٫آنزمان به دور اندیشی شما آفرین گفثم.کاش به من وامسال من که راهی برزیل شدیم با آن سلابت و محکمی امید پرچم نمی دادید که اینگونه سر خورده نشویم.پاینده ایران.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × 3 =