Bahram Moshiri_061114

5 COMMENTS

  1.    – ایرانی مسلمان نیست ، مسلمان ایرانی نیست.

    ما را با دشمنان ایران زمین، آن پس ماندگان عربان محمدی، آن نوادگان, دزدان شمشیر زن تازیان بیابانی، آن نمایندگان مرگ آور آیات خون آور قرآنی، آن خود فروشان و کاسه لیسان ولایت جنایت اهریمن خمینی و خامنه ای,,,, آن ایران فروشان و چاپلوسان و بیگانه پرستان درونی و بیرونی ،،،، نه تنها کاری نیست، چه بسا که جنگ است و نبرد و پایداری و پیروزی.

    – ما را بسان خورشید، چون مرگ است و زیست،
    شامگاهان که مردیم، بامدادان زنده گشتیم.

    – نه اسلام. نه قرآن. جاوید نام ایران.          – بابک پرسا –

  2. جناب مشیری ضمن عرض ارادت و همبستگی با راهی که شما فانوس دار آن هستید دوست داشتم از حضورتان تقاضا کنم که به هنگام گفتگو با بینندگانتان کوشش کنید که چشمان خود را کاملا باز نگه دارید. و این رسم معمول بین سخنگو و شنونده وی هست. ممنون از شما

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × 2 =