Studio Tel: (818)477.1717 – Marketing Tel: (818)882.8300
www.Channelonetv.com
www.Facebook.com/ChanneloneHD
www.Youtube.com/Ch1tvlive?sub_confirmation=1

10 COMMENTS

  1. درود بر استاد ومرشد ادب و دانش.استاد عزیز٫درود بر دور اندیشی شماکه در چند ماه گذشته در چندین برنامه ای که کمک و همیاری جهت فرستادن آرش عزیز و چندین هزار پرچم شیر خورشید به جام جهانی جمع آوری نمودید و الحق که یاران جنبش هم سنگ تمام٫در آن چند برنامه با کمک هایشان گذاشثند.کاش میدانستید که اکنون که چند روز به بازی ها مانده در ایران چه ولوله ای به راه انداخته اید.هرجا که میروی حرف پرچم های شیر خورشید کانال یک است که زلزله به پا خواهند کرد در اسثادیوم ها٫نمیدانیدچه شور و امیدی به راه انداخته اید.درود بر شما و دور اندیشی شما و سپاس از کمک های یاران جنبش در آن چند برنامه جهت پرچم های اعزامی کانال یک به جام جهانی.باز هم شما با این حرکت در روز بازیهای ایران رژیم را به لرزه خواهید انداخت با اهتزاز پرچم های شیر خورشید درآن میادین جهانی.درود بر شما که درس مبارزه و انسانیت و راست گویی و وفای به عهد به ما آموختید. ما هستیم .ما هستیم .ما هستیم.

  2. دروود بر استاد گرامی.همان طور که در چندین هفته ای که برای ارسال پرچم به جام جهانی همیاری برگزار کردید و یاران هم عالی جهت این امر کمک کردند،قراربود همراه اقای آرش گمان میکنم هزارها پرچم به برزیل بفرستید.من الان به برزیل آمده ام وهزاران ایرانی را اینجا میبینم که از ایران آمده اند و همه دنبال شما و پرچم هاییکه برای بازی فردا قول دادید هستند٫چون من با خودم پرچم آورده ام.بگویید پرچم هاراچگونه توزیع خواهید کرد.چون همه سر در گم هستند و دنبال پرچم برای فردا و به امید شما به اینجا آمده اند ومی گویند همایون ما را تنها نمی گذارد وبه قولش عمل میکند. با سپاس . ما هستیم 

  3. اگر بچه هاش نشناسندش که ممکنه خواهروبرادر باهم ازدواج کنند! و حراکزاده های زنای با محارم زیاد داریم!

  4. جناب همایون گرامی درود.کاش دیروز در استادیوم بودید و می دید اکثر ایرانیانی که به امید شما وبرنامه هایی که چند ماه گذشته جهث ارسال پرچم به بازیها همیاری برگذار کردید٫چه بهت زده و غمگین و سرخورده از نبود پرچم که قولش را داده بودید بودند و تا اواسط بازی هم خیلی از ماها امید داشثیم که هر لحظه آرش که شما در برنامه گفثه بودید پرچم ها را با او به برزیل می فرستید می آید.فقط در هتل ما ۱۲۰۰ نفراز ایران آمده اند٫دیروز به گفثه tv محلی ۲۰۰۰۰ ایرانی در استادیوم بودند.بازی های ایران در ۳ شهر مختلف است و ما امروز به شهر پازی بعدی که ۲۱jun برگذار میشود می رویم.و۳ روز بیشتر آنجا نیستیم وبعد ازبازی عازم شهر بازی بعدی میشویم.شما انگار از این مسایل مطلع نیستید که ما برای بازیها اینجا آمده ایم ودر هر شهر ۳تا ۴روز هستیم وبه شهر محل بازی بعدی میرویم.حال بعد گذشت یک بازی و این مدت زمان کم اقامت ما در هرشهر چگونه میتواند پرچم ها را برای من بفرستید.حال که ۲روز به بازی دوم مانده.چند ماه قبل که آن برنامه ها را جهت ارسال پرچم که الحق مردم هم خوب همیاری کردند اجرا کردید٫آنزمان به دور اندیشی شما آفرین گفثم.کاش به من وامسال من که راهی برزیل شدیم با آن سلابت و محکمی امید پرچم نمی دادید که اینگونه سر خورده نشویم.پاینده ایران.

  5. جناب همایون گرامی درود.کاش دیروز در استادیوم بودید و می دید اکثر ایرانیانی که به امید شما وبرنامه هایی که چند ماه گذشته جهث ارسال پرچم به بازیها همیاری برگذار کردید٫چه بهت زده و غمگین و سرخورده از نبود پرچم که قولش را داده بودید بودند و تا اواسط بازی هم خیلی از ماها امید داشثیم که هر لحظه آرش که شما در برنامه گفثه بودید پرچم ها را با او به برزیل می فرستید می آید.فقط در هتل ما ۱۲۰۰ نفراز ایران آمده اند٫دیروز به گفثه tv محلی ۲۰۰۰۰ ایرانی در استادیوم بودند.بازی های ایران در ۳ شهر مختلف است و ما امروز به شهر پازی بعدی که ۲۱jun برگذار میشود می رویم.و۳ روز بیشتر آنجا نیستیم وبعد ازبازی عازم شهر بازی بعدی میشویم.شما انگار از این مسایل مطلع نیستید که ما برای بازیها اینجا آمده ایم ودر هر شهر ۳تا ۴روز هستیم وبه شهر محل بازی بعدی میرویم.حال بعد گذشت یک بازی و این مدت زمان کم اقامت ما در هرشهر چگونه میتواند پرچم ها را برای من بفرستید.حال که ۲روز به بازی دوم مانده.چند ماه قبل که آن برنامه ها را جهت ارسال پرچم که الحق مردم هم خوب همیاری کردند اجرا کردید٫آنزمان به دور اندیشی شما آفرین گفثم.کاش به من وامسال من که راهی برزیل شدیم با آن سلابت و محکمی امید پرچم نمی دادید که اینگونه سر خورده نشویم.پاینده ایران.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 − 9 =