از تهران تا قاهره ، پاسخ احمد علی مسعود انصاری به فرح پهلوی ” شهبانو
Ahmad Ali Massoud Ansari response to Farah Pahlavi ” From Tehran to to Cairo ”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × five =