بیست و پنجمین روز اعتصاب غذا

3 COMMENTS

  1. شونیسم فارس را به زانو در می آوریم

    سالهای سال است که این ملت شریف تحقیر می شود، سالهای سال است که از ابتدائی ترین حقوق خود محروم هستیم، سالهای سال است که به شونیزم اعتماد کرده ایم، سالهای سال است که از حاکمیت و از تمامیت ارضی ایران دفاع نموده ایم. سالهای سال است که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی مسخره این و آن شده ایم، سالهای سال است که به جرم ترک بودن در هر منبر و مجلسی تحقیر شده ایم، سالهای سال است که متمدنانه با شونیزم گفتمانها گذاشته ایم،

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × five =