آخرین کلام دکتر محمد حسن یوسف پورسیفی فعال حوق بشر و مدافع حقوق کودکان کار و خیابان در گفتگو با مینوهمتی قبل از معرفی خود به زندان اوین برای تحمل محکومیت پنج سال و شش ماه.
“صدای ما را به گوش جهانیان برسانید”
این برنامه تلویزیونی رهائی زن در روز جمعه هفتم سپتامبر دوهزارو دوازده از کانال یک ماهواره به سوی ایران، خاورمیانه و دیگران ناط جهان پخش گردید

In an Interview with Mino Hemati Raha-zan TV pogram: Last words Of Human Rights activist Dr. Mohammad Hassan yousef Pour Seifi one day Before he had to turn himself in at Evin Prison in Iran to serve a 5 years and six month sentence for his human rights activities.

English Transcript of the interview by A, Shirazi
http://rahaizantv.blogspot.com/2012/09/mohammad-hassan-yousef-pour-seifi.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

thirteen − 12 =