بررسي وضعيت ناهنجار زنان افغان در افغانستان، ايران و ترکيه برنامه ويژه رهائي زن قسمت چهارم
سالهاي طاقت فرساي انتظار و بلاتکليفي براي پذيرش تقاضاي پناهندگي از کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل در ترکيه
RahaiZan TV Anchor, Mino Hemati presents plight of Afghan women in Afghanistan, Iran and Turkey.
Part 4: Years of hardship and endless wait for acceptance of asylum application by UNHCR in Turkey faces Afghan women, in this segment voice of 3 Afghan women is heard in an video reportage by our colleague Peyman.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fifteen − two =